media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Додељена средстава за службену употребу језика и писама националних мањина

OTI9199.JPG

Потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице ‒ Михаљ Њилаш, у уторак 28. марта 2017. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, потписао је уговоре за 2017. годину о додели средстава за реализацију предметних активности органа и организација, установа и институција с територије АП Војводине, у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница.
За 2017. годину из Буџета АП Војводине издвојена су средства у износу од девет и по милиона динара за пројекте из ове области, за оспособљавање запослених да се користе језиком националних мањина, за развој система електронске управе у условима вишејезичности, за трошкове израде и постављања вишејезичких табли с називом насељених места, улица, тргова, органа, организација, јавних обавештења, као и за штампање вишејезичких образаца и јавних публикација.
У свом обраћању, секретар Њилаш је рекао: „Немогуће је говорити о очувању посебности једне националне заједнице – била она мањинска или већинска – уколико није у прилици да користи свој језик и писмо. Будући да су мултикултурализам и мултиетничност, чије је обележје и вишејезичност, међу највећим богатствима наше Војводине, нешто по чему смо као регија препознатљиви свуда у Европи, па и у свету, важно је да то богатство сачувамо, негујемо и унапредимо, а то можемо само ако смо удружени и јединствени у остварењу тог циља.” Ресoрни секретар говорио је и о још једној актуелној теми. Наиме, у оквиру придруживања Европској унији, Влада Републике Србије, 3. марта 2016. године, усвојила је Акциони план за остваривање права националних мањина. Усвајањем тог акционог плана за преговарачко поглавље 23, Република Србија поставила је стратешко опредељење унапређивања институционалног и законодавног оквира у области основних људских и мањинских права и слобода. Према речима секретара, акционим планом је као стратешки циљ утврђено пуно поштовање права на употребу матерњег мањинског језика/говора и писма, уз флексибилну примену увођења мањинских језика/говора у службену употребу – у складу с потврђеним међународним споразумима, те с тим у вези и обезбеђивање средстава за финансирање из буџета. „За остваривање стратешког циља утврђеног акционим планом, предвиђене су активности међу којима су и оне чији је носилац Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, а једна од њих јесте и разлог нашег данашњег окупљања – обезбеђивање и расподела средстава органима и организацијама на територији локалних самоуправа у којима је у службеној употреби барем један језик националне мањине, ради унапређивања остваривања права на службену употребу језика и писама, путем директне расподеле буџетских средстава и расписивања и реализације конкурса. Акционим планом утврђене су бројне активности, чији су носиоци и јединице локалне самоуправе.”
У наставку данашњег догађаја, резултате овогодишњег конкурса представила је помоћница покрајинског секретара за националне мањине – националне заједнице, Милинка Хрћан.

28.03.2017

  • OTI9199.JPG
  • OTI9199.JPG
  • OTI9199.JPG
  • OTI9199.JPG
  • OTI9199.JPG
  • OTI9199.JPG
  • OTI9199.JPG
  • OTI9199.JPG