media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Стручни скуп „ Евалуација ефеката билингвалне наставе“

У четвртак, 20.04.2017. године у сали 1 Скупштине АПВ одржан је стручни скуп „ Евалуација ефеката билингвалне наставе“ с циљем представљања резултата истраживања у области билингвалне наставе у установама на територији Аутономне покрајине Војводине.
Скуп је организовао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, у сарадњи с Педагошким заводом Војводине.
Истраживање је спровео стручни тим Универзитета у Новом Саду који чине Мирко Савић, Драгица Ивин, Милена Кресоја и Мирна Видаковић. Они су присутним директорима основних и средњих школа у АПВ и њиховим сарадницима, као и представницима школских управа и локалних самоуправа на територији АПВ, представили резултате поменутог истраживања.
Ово је трећа фаза евалуације двојезичне наставе чији је циљ поређење компетенција енглеског језика ученика који похађају двојезичну наставу (билингвална група) и ученика који слушају наставу на матерњем језику (контролна група). У истраживању су учествовали ученици од четвртог до осмог разреда основне школе и ученици од другог до четвртог разреда гимназије који похађају двојезичну наставу у шест локалних самоуправа (Нови Сад, Панчево, Сремска Митровица, Врбас, Сента и Суботица).
Истраживање је обухватило ученике из шест основних школа и три гимназије с територије Аутономне покрајине Војводине. Ученици билингвалних одељења постигли су знатно боље резултате у познавању енглеског језика у односу на остале ученике из исте генерације.

21.04.2017