media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Објављен конкурс за реконструкцију, адаптацију, санацију и инвестиционо одржавање образовних установа у АП Војводини

Један од приоритета деловања Покрајинске владе, а тиме и Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице јесте обнова и реконструкција војвођанских образовних установа.
У складу са овим опредељењем, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице објавио је данас Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.
Конкурс је расписан на укупан износ од 253.000.000,00 динара (на нивоу основног образовања и васпитања 122.520.000,00 динара, на нивоу средњег образовања и васпитања 70.480.000,00 динара, за установе ученичког стандарда 20.000.000,00 динара и за предшколске установе 40.000.000,00 динара).
Право учешћа на конкурсу имају:
- школе за основно образовање и васпитање, школе за средње образовање и васпитање и установе ученичког стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине чији je оснивач Република Србија, АП Војводина и јединицa локалне самоуправе;
- јединице локалне самоуправе (искључиво за потребе предшколских установа) на територији АП Војводине.
Конкурсна документација може се преузети од 12.07.2017. године на веб-адреси Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, на www.puma.vojvodina.gov.rs
Kонкурс је отворен до 31.07.2017. године. Резултати се објављују на наведеној веб-адреси, по завршетку конкурса.
Будући да је неопходан предуслов за конкурисање прибављено одобрење за извођење радова на објектима и одговарајућа техничка документација, овом конкурсу претходили су конкурси за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине, као и установа предшколског образовања, путем којих је овај секретаријат издвојио укупан износ од 48.275.000,00 динара.

Додатне информације у вези с реализацијом Конкурса могу се добити сваког радног дана, од 8 до 16 часова, путем следећих телефона: 021/487 4614, 487 4609,487 4336.

12.07.2017