media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Измена школског календара за основне школе у АП Војводини за школску 2017/18. годину

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице донео је Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине, за школску 2017/18. годину у делу који се односи на време полагања завршног испита.

18.07.2017