media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Službenici na položaju


Žolt Sakalaš


Žolt Sakalaš, podsekretar

Rođen je 1984. godine u Novom Sadu. Gimnaziju „Svetozar Marković” u Novom Sadu pohađao je na mađarskom jeziku. Studirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.


U toku studija i nakon njihovog završetka, usavršavao sa na fakultetima u Nemačkoj (Campus Europae) i u Mađarskoj. Godine 2008. stekao je zvanje diplomiranog pravnika, a 2010. godine završio je master studije i postao dobitnik Izuzetne nagrade za ostvaren uspeh u toku studiranja Univerziteta u Novom Sadu. Stipendista Bundestaga (IPS) postaje 2011. godine. Radno iskustvo sticao je u Opštinskom sudu u Novom Sadu, u svojstvu sudijskog pripravnika – volontera, a potom od 2009. godine – s kraćim pauzama – u pokrajinskoj administraciji. Završio je Diplomatsku akademiju pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije. Osim maternjeg mađarskog jezika i srpskog jezika, tečno govori engleski i nemački jezik, a služi se i francuskim jezikom.
Biljana Kašerić


Biljana Kašerić, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje

Rođena je 1964. godine u Prijepolju, gde je u Obrazovnom centru „Branko Radičević”, na matematičkom smeru, stekla zvanje matematičko-tehnički saradnik. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom


Sadu, stručni naziv – profesor fizike. Ima položen ispit ‒ licencu za nastavnika i položen ispit za rad u državnim organima. Bila je nastavnica fizike u Osnovnoj školi „Jovan Popović” u Novom Sadu, gde je od 2007. do 2010. godine bila i pomoćnica direktora. Od 2010. godine radila je kao prosvetna inspektorka u Gradskoj upravi za obrazovanje u Novom Sadu. Služi se ruskim i engleskim jezikom. Živi u Novom Sadu.
Slađana Jovetić


Slađana Jovetić, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za upravu

Rođena je 1968. godine u Bačkoj Topoli.Diplomirana je pravnica. Od 1996. godine zaposlena je u organima uprave AP Vojvodine, na različitim upravnim poslovima. U periodu od 2001. do 2016. godine, obavljala je poslove sekretarke Ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita, sekretarke Ispitnog odbora za polaganje pravosudnog ispita, kao i sekretarke Ispitne komisije za polaganje ispita za licencu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.
Tijana Pavlov

Tijana Pavlov, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za propise

Rođena je u Novom Sadu 1973. godine. Završila je osnovnu školu u Petrovaradinu, Karlovačku gimnaziju u Sremskim Karlovcima i diplomirala je 2001. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Iste godine zaposlila se u Sekretarijatu za urbanizam, stambene poslove i zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, a od jula 2005. godine, zaposlena je u Gradskoj upravi

za komunalne poslove Grada Novog Sada, kao samostalna stručna saradnica na poslovima zauzeća javnih površina. Godinu dana kasnije, postavljena je na mesto šefice odseka za zauzeće javnih površina. Od 2007. godine, postavljena je za načelnicu Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada. Od 2011. godine, postavljena je za načelnicu Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada, a tokom 2012. godine obavljala je funkciju člana Gradskog veća Grada Novog Sada zaduženog za upravu i propise i bila je zaposlena u JP „Poslovni prostor” u Novom Sadu. Od 01.12.2012. godine obavlja funkciju pomoćnice pokrajinskog sekretara za obrazovanje upravu i propise.
Udata je i majka jednog deteta.Livia Korponai
Livia Korponai, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije

Rođena je 1983. godine u Senti. Ekonomsku srednju školu završila je u Bečeju. Diplomirala je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na smeru Finansije i računovodstvo. Diplomske akademske ‒ master studije na studijskom programu Računovodstvo i revizija završila je 2009. godine na istom fakultetu. Po okončanju studija, sedam godina radila je u privatnom sektoru. Govori engleski jezik. Živi u Bačkom Petrovom Selu.Milinka Hrćan

Milinka Hrćan, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Rođena je 1978. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu pohađala je na slovačkom jeziku u Kisaču, a srednju Tehničku školu „Jovan Vukanović” u Novom Sadu. Diplomirala je na Dramskom i lutkarskom fakultetu Akademije umetnosti u Bratislavi 2001 godine.

Apsolvirala je kurseve iz Osnove novinarstva za pisanе medijе, TV i Radio „Žurškola”, u organizaciji Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, izdavačke kuće „Hlas ľudu”, i Redakcije na slovačkom jeziku Radio-televizije Novi Sad. Volontirala u Javnom medijskom servisu TV Vojvodina, radila je u Radiju Kisač, zatim u Radiodifuznoj ustanovi Radija Novi Sad u Slovačkoj redakciji. Aktivna je u oblasti pozorišnog stvaralaštva i kulturnih manifestacija. Živi u Kisaču. Udata je i majka je dvoje dece.


02.08.2017