media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Tisztségben levő köztisztviselők


Žolt Sakalaš


Szakállas Zsolt, altitkár

Újvidéken született 1984-ben, a tartományi székvárosban végezte el az általános iskolát és a „Svetozar Marković” Gimnázium magyar tagozatát. Egyetemi tanulmányait az Újvidéki Egyetem Jogi Karán folytatta,


és a Campus Europe diákcsere program révén két szemeszteren át a Németországban a greifswaldi Állami és Jogtudományi karán tanult és vizsgázott. Az okleveles jogászi diplomát 2008-ban szerzete meg, mestertanulmányait pedig 2010-ben fejezte be. Tanulmányi eredményéért kiérdemelte a legjobb hallgatóknak járó különdíjat. A következő évben megkapta a Bundestag ösztöndíját (IPS) és fél évet a Német Parlamentben dolgozott. A munkatapasztalat szerzést az Újvidéki Községi Bíróságon – volontőr gyakornokként folytatta - majd a tartományi közigazgatásban állt munkaviszonyba.
Befejezte a Szerb Köztársaság Külügyminisztériumának Diplomáciai akadémiáját is. Magyar anyanyelvén és a szerben kívül, folyékonyan beszél németül és angolul, de ért franciául is.
Biljana Kašerić


Kašerić Biljana, megbízott tartományi oktatási segédtitkár

1964-ben született Prijepoljéban, ahol a Branko Radičević Oktatási Központ matematikai szakán megszerezte a matematikai-technikai munkatársi címet.


Az újvidéki Természettudományi-matematikai Karon diplomázott, szakképesítése – fizikatanár. Letette a licenc-vizsgát, tanári licenccel rendelkezik, és letette a közigazgatási államvizsgát.
Fizikatanárként dolgozott a Jovan Popović Általános Iskolában Újvidéken, ahol 2007-től 2010-ig az igazgatóhelyettesi posztot is betöltötte. 2010-től tanfelügyelőként dolgozott az újvidéki Városi Oktatási Igazgatóságon. Ért oroszul és angolul. Újvidéken él.
Slađana Jovetić


Jovetić Slađana, megbízott tartományi közigazgatási segédtitkár

1968-ban született Topolyán. Okleveles jogász.
1996-tól dolgozik Vajdaság AT közigazgatási szerveiben, különböző közigazgatási munkakörökben. A 2001. és 2016. közötti időszakban a közigazgatási államvizsgára, az igazságügyi vizsgára valamint a tanárok, nevelők és szakmunkatársak licenc-vizsgájára kinevezett vizsgabizottságok titkári teendőit látta el.
Tijana Pavlov
Tijana Pavlov megbízott tartományi jogalkotási segédtitkár

Újvidéken született 1973. április 18-án. Az általános iskolát Péterváradon végezte el, majd Karlócán járt gimnáziumba. 2001-ben diplomázott az újvidéki Jogtudományi Karon. Még ugyanabban az évben az Újvidéki Városi Településrendezési, Lakásügyi és Környezetvédelmi Titkárságon kezdett el dolgozni, 2005 júliusától, pedig Újvidék Város Kommunális-ügyi Közigazgatási Hivatala közterületek kisajátításával foglalkozó önálló

szakmunkatársa. Egy évvel később a közterületek kisajátításával megbízott részleg főnöke lesz. 2007-től kinevezést kap Újvidék Város Művelődési Közigazgatási Hivatalának élére. 2011-től pedig Újvidék Város Településrendezési és Lakásügyi Igazgatósága főnökének nevezik ki, a 2012. év folyamán Újvidék Város Városi Tanácsa közigazgatási és jogalkotási ügyekkel megbízott tagjának tisztségét tölti be, a Poslovni prostor Közvállalat foglalkoztatottja. 2012. december 1-jétől tartományi oktatási, közigazgatási és jogalkotási segédtitkár.
Férjezett, egy gyermek édesanyja.


Livia Korponai
Korponai Lívia, megbízott tartományi pénzügyi segédtitkár

1983-ban született Zentán. A közgazdasági középiskolát Óbecsén fejezte be. 2007-ben a Szabadkai Közgazdaságtudományi Karon szerzett oklevelet, a Pénzügyi és Számviteli szakon. Az akadémiai – mester fokozat Számvitel és Revizió tanulmányi programját 2009-ben fejezte be a Közgazdaságtudományi Karon. A tanulmányok befejezése után, hét évig a magánszektorban dolgozott. Angol nyelven beszél. Péterrévén él.Milinka Hrćan

Milinka Hrćan megbízott tartományi nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi segédtitkár

1978-ban született Újvidéken. Az általános iskolát szlovák nyelven végezte el Kiszácson, majd az újvidéki Jovan Vukanović Műszaki Középiskolába járt. A pozsonyi Művészeti Akadémia Drámai és Bábszínházi Karán szerzett oklevelet 2001-ben.

Elvégezte az Írott média alapjai tanfolyamot és a Szlovák Nemzeti Tanács, a Hlas ľudu Kiadóház és az Újvidéki Rádió és Televízió Szlovák Nyelvi Szerkesztőségének szervezésében a tévés és rádiós Žurškolát. Újságíró gyakornok volt a Vajdasági TV Közszolgálati Tévében, dolgozott a Kiszácsi Rádióban, majd az Újvidéki Rádió Rádió-szóró Intézményének Szlovák Szerkesztőségében. Tevékeny a színházi alkotótevékenységben és a művelődési rendezvényeken. Kiszácson él, férjezett, két gyermek édesanyja.


02.08.2017