media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Úradníci na postavení


Biljana Kašerić


Biljana Kašerić, úradujúci asistent pokrajinského tajomníka vzdelávania

Narodila sa roku 1964 v Prijepolji, kde vo Vzdelávacom stredisku Branka Radičevića na matematickom smere nadobudla hodnosť matematicko-technickej spolupracovníčky.


Vyškolila sa na Prírodovedno-matematickej fakulte v Novom Sade, odborná hodnosť – profesorka fyziky. Má zloženú skúšku – licenciu pre učiteľa a zloženú skúšku pre prácu v štátnych orgánoch. Bola učiteľkou fyziky na Základnej škole Jovana Popovića v Novom Sade, kde bola v období rokov 2007 až 2010 aj asistentkou riaditeľa. Od roku 2010 pracovala ako osvetová inšpektorka v Mestskej správe vzdelávania v Novom Sade. Používa ruský a anglický jazyk. Žije v Novom Sade.
Slađana Jovetić


Sladjana Jovetić, úradujúci asistent pokrajinského tajomníka správy

Narodila sa roku 1968 v Báčskej Topoli. Je vyškolenou právničkou.
Od roku 1996 je zamestnaná v orgánoch správy AP Vojvodiny na rôznych správnych úkonoch. V období rokov 2001 až 2016 vykonávala úkony tajomníčky Skúškovej komisie pre skladanie štátnej odbornej skúšky, tajomníčky Skúškového výboru pre skladanie súdnej skúšky, ako aj tajomníčky Skúškovej komisie pre skladanie skúšky pre licenciu učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov.
Tijana Pavlov
Tijana Pavlov, úradujúci asistent pokrajinského tajomníka predpisov

Narodila sa v Novom Sade 18.04. roku 1973. Skončila základnú školu v Petrovaradine, Karlovské gymnázium v Sriemskych Karlovciach a diplom získala roku 2001 na Právnickej fakulte v Novom Sade. V rovnakom roku sa zamestnala v Sekretariáte pre urbanizmus, bytové záležitosti a ochranu životného prostredia Mesta Nový Sad a v júli roku 2005 sa zamestnala v

Mestskej správe komunálnych úkonov Mesta Nový Sad ako samostatná odborná spolupracovníčka na úkonoch obsadenia verejných plôch. O rok neskôr bola dosadená do funkcie šéfky úseku obsadenia verejných plôch. Roku 2007 bola dosadená za náčelníčku Mestskej správy pre kultúru Mesta Nový Sad. Roku 2011 bola dosadená za náčelníčku Mestskej správy pre urbanizmus a bytové záležitosti Mesta Nový Sad a počas roku 2012 vykonávala funkciu členky Mestskej rady Mesta Nový Sad, poverenej správou a predpismi a bola zamestnaná vo VP Poslovni prostor v Novom Sade. Od dňa 01.12.2012 vykonáva funkciu asistentky pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, správu a predpisy.
Je vydatá a matka jedného dieťaťa. Milinka Chrťanová

Milinka Chrťanová, úradujúci asistent pokrajinského tajomníka národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Narodila sa roku 1978 v Novom Sade. Základnú školu navštevovala v slovenskom jazyku v Kysáči a strednú Technickú školu Jovana Vukanovića v Novom Sade. Vyštudovala na Fakulte dramatickej a bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave roku 2001.

Absolvovala kurzy zo základov novinárstva printových a elektronických slovenských médií Žur-škola v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, vydavateľstva Hlas ľudu a Redakcie v slovenskom jazyku Rádio-televízie Nový Sad. Bola volontérkou vo Verejnom mediálnom servise TV Vojvodina, pracovala v Rádiu Kysáč, potom v Rádiodifúznej ustanovizni Rádia Nový Sad v Slovenskej redakcii. Je aktívna v oblasti divadelníctva a kultúrnych podujatí. Žije v Kysáči. Je vydatá a matkou dvoch detí.


02.11.2020