media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка - ЈН МВ 3/2017

Јавна набавка услуге објаве огласа у средствима јавног информисања по партијама (1-6).

Рок за подношење понуда је 25. август 2017. године до 9.30 часова.

Позив
Конкурсна документација - на српском
Конкурсна документација - на мађарском
Конкурсна документација - на румунском
Конкурсна документација - на словачком
Конкурсна документација - на русинском
Конкурсна документација - на хрватском

Одлука о додели уговора партија 1-6
Обавештење о закљученим уговорима

08.09.2017