media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Одржана обука за извештавање о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

3

У оквиру реализације пете фазе извештавања о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Канцеларија за људска и мањинска права, организовале су данас обуку о извештавању за представнике јединица локалних самоуправа из Аутономне покрајине Војводине, које учествују у процесу извештавања.

Потпредседник Покрајинске владе и ресорни секретар Михаљ Њилаш је у свом обраћању истакао да је Влада Републике Србије усвојила Акциони план у марту прошле године, а циљ овог документа је да се омогући потпуно спровођење у пракаси и свакодневном животу грађана оних закона, који се тичу и гарантују одређена права националних мањина у нашој држави.

„Реч је о обавезама у склопу поглавља 23, које да би било затворено предвиђа спровођење, осим великог Акционог плана везаног за ово поглавље, и дела који се односи на посебан Акциони план за остваривање права националних мањина у целој Србији“, подсетио је Њилаш. Он је додао да Војводина има велика искуства у остваривању права националних мањина, и да је имала активно учешће приликом израде Акционог плана, који се већ остварује у нашој покрајини.

Њилаш је навео да овај план треба до краја спровести и да је реч о вишегодишњем задатку, где и Покрајина и локалне самоуправе имају значајне задатке на плану извештавања, који се спроводе квартално и мора бити благовремен. Он је указао да су приметна одређена закашњења у овом послу, па су обуке неопходне у циљу постизања повећане ефикасности у овим активностима.

Директорка Канцеларија за људска и мањинска права Сузана Пауновић изнела је да је један од проблема и недовољан број података који стиже са локала.

„Обука треба да омогући да се локалне самоуправе упознају са најоптималнијим и најефикаснијим начином извештавања, принципима прикупљања и анализом података и унифицирања извештаја. Акциони план садржи 11 поглавља и 115 различитих активности, које представљају мере имплементације и од значаја су за права наших грађана који су припадници националних мањина на територији целе Србије“, истакла је директорка Пауновић.

Она је навела да је у овом првом циклусу обука обухваћено 72 општине у Србији, од чега је 41 на територији АП Војводине. Навела је да нашу државу очекује и нови извештај за оквирну конвенцију Савета Европе о правима националних мањина и читав извештај државе базира се на локалу, односно шта су јединице локалне самоуправе у Србије урадиле, па се ово може посматрати и као део припремних активности у склопу тог посла.

Комплексно конципиран и свеобухватан, Акциони план и његово спровођење изискују сарадњу мноштва институција на свим нивоима јавне управе. Колико је то обиман посао говори пре свега податак да је више од стотину различитих институција, установа и органа власти на свим нивоима укључено у реализацију Акционог плана. Због тога су сарадња и правовремено, тачно и прецизно извештавање о реализацији Акционог плана императив у спровођењу политике унапређења људских и мањинских права у Републици Србији.

Јединице локалне самоуправе са значајним уделом припадника националних мањина у структури становништва посебно су значајне у смислу реализације активности утврђених Акционим планом. Наиме, Законом о локалној самоуправи утврђено је да се у тим, национално мешовитим јединицама локалне самоуправе оснива савет за међунационалне односе, као самостално радно тело, које чине представници српског народа и националних мањина. На територији АП Војводине укупно је 39 таквих јединица локалне самоуправе. Основна улога Савета је да на територији одређене јединице локалне самоуправе разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности. Управо због тога, представници наведених локалних самоуправа и јесу укључени у процес реализације Акционог плана.

Izvor: Pokrajinska vlada

27.09.2017

  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3