media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Признање за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду

Право на слободан приступ информацијама представља основно људско право и један је од фундаменталних принципа добре управе.


Међународни дан права јавности да зна, у Србији, као и свету, обележава се сваког 28. септембра, с циљем промовисања права на слободан приступ информацијама – као једног од основних људских права, те ради подстрека грађана да користе то своје право, али и подстицања јавне власти на већу транспарентност у раду.

Поводом обележавања Међународног дана права јавности да зна, државним институцијама које су у претходној години показале највећи напредак када су у питању афирмисање права на слободан приступ информацијама и транспарентност у раду, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на овај дан додељује признање.

Овогодишњи добитник Признања за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду, у категорији покрајинских органа јавне власти, додељена је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, а признање је примио покрајински секретар – Михаљ Њилаш.

Поводом доделе признања, секретар Њилаш, између осталог, рекао је: „Са жељом да постанемо ефикасан и у јавности цењен орган покрајинске управе, свој рад учинили смо умногоме доступним јавности. На сајту нашег секретаријата грађани могу да пронађу све потребне податке у вези с нашим радом. Своју веб-презентацију стално садржински и визуелно развијамо и редовно је ажурирамо. На нашем сајту доступна је и база надлежности, делокруга и овлашћења Аутономне покрајине Војводине, како би грађани имали што бољи увид у рад покрајинске администрације. Сви садржаји на сајту доступни су и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у АП Војводини. Свој први информатор о раду – који бисмо слободно могли назвати и пионирским – објавили смо још 2005. године, а од 2010. године текст овог документа у потпуности је усклађен са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа. На захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја одговарамо у законским роковима и уз потпуно уважавање два, наизглед супротстављена, начела: с једне стране – права јавности да зна, а с друге стране – заштите података о личности. Изузетно ми је драго због тога што је препознат труд који смо у претходном периоду уложили ради побољшања транспарентности нашег рада. Подразумева се да – поред подстрека – признање које смо добили представља и обавезу да убудуће радимо још боље.ˮ

29.09.2017