media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Funkcionári

Pokrajinský tajomník je člen pokrajinskej vlády poverený vedením pokrajinského sekretariátu. Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá má zástupcu, podtajomníka i piatich asistentov tajomníka.

Mihalj Njilas
Mihály Nyilas, Podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník

Mihály Nyilas sa narodil roku 1962 v Orome (Obec Kanjiža), kde aj žije. Základnú školu skončil v rodnej dedine, strednú školu právnického smeru v Subotici a potom študoval na Právnickej fakulte v Novom Sade. Ako diplomovaný právnik sa roku 1985 zamestnal v Továrni nábytku Budućnost v Subotici, kde najprv pracoval ako právny referent a potom ako riaditeľ

sektoru všeobecných a právnych úkonov.Po zložení súdnej skúšky roku 1990 zvolený bol za sudcu Obecného súdu v Kanjiži, kde pracoval na sporových predmetoch do roku 1993, keď otvoril advokátsku kanceláriu v Kanjiži, ktorú viedol až do roku 2008.
Roku 2008 bol zvolený za predsedu Obce Kanjiža, ktorú funkciu vykonával do roku 2014, keď bol zvolený za podpredsedu Pokrajinskej vlády a pokrajinského tajomníka.
Je ženatý, má tri deti. Okrem maďarského a srbského jazyka používa aj anglický jazyk.
Od roku 2010 do roku 2012 bol členom Kongresu miestnych a regionálnych orgánov, poradného telesa Rady Európy, so sídlom v Štrasburgu.
Od roku 2008 je členom Zväzu vojvodinských Maďarov. Od roku 2011 je členom rady a od roku 2013 je členom predsedníctva tejto strany.
Milan Kovačević


Milan Kovačević, zástupca pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá.

Narodil sa roku 1962 v Rume. Vysokoškolské vzdelanie získal na Učiteľskej fakulte v Sombore.


Pracoval na ZŠ 11. november v Sente do roku 1985 a potom na ZŠ B. P. Pinki v Sriemskej Mitrovici, kde bol aj riaditeľom školy. Po uplynutí mandátu odišiel do Ministerstva osvety, kde bol škôldozorca. Následne bol predseda Zhromaždenia obce Sriemska Mitrovica a národný poslanec Zhromaždenia Srbskej republiky počas dvoch funkčných období.
Je držiteľom licencie pre bezpečnosť, ochranu a zdravie pri práci.
Používa ruský jazyk. Je otcom dvoch detí.


02.08.2017