media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Funkcionári

Pokrajinský tajomník je člen pokrajinskej vlády poverený vedením pokrajinského sekretariátu. Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá má zástupcu, podtajomníka i piatich asistentov tajomníka.

Zolt Sakalas
Zsolt Szakállas, podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Zsolt Szakállas sa narodil v roku 1984 v Novom Sade. Gymnázium Svetozara Markovića vychodil v maďarskom jazyku v rodnom meste, kde tiež vyštudoval na Právnickej fakulte.

Počas štúdia a po ich ukončení zdokonaľoval sa na fakultách v Nemecku (Campus Europae) a v Maďarsku. V roku 2008 získal titul diplomovaného právnika а 2010 ukončil master štúdium a stal sa laureátom ocenenia za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia na Univerzite v Novom Sade. V roku 2011 bol zvolený za štipendistu Nemeckého spolkového snemu (IPS).

Pracovnú skúsenosť nadobúdal v Obecnom súde v Novom Sade ako koncipient – volontér a neskôr od roku 2009 s kratšími prestávkami v pokrajinskej administratíve. Od roku 2016 je podtajomníkom Pokrajinskeho sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Tiež vyštudoval Diplomatickú akadémiu pri Ministerstve vonkajších vecí Srbskej republiky a zložil súdnu skúšku.

Je členom Zväzu vojvodinských Maďarov.

Okrem materinského – maďarského jazyka a srbského plynule hovorí aj angličtinu a nemčinu, а čiastočne ovláda francúzsky jazyk.

Je ženatý.
Milan Kovačević


Milan Kovačević, zástupca pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá.

Narodil sa roku 1962 v Rume. Vysokoškolské vzdelanie získal na Učiteľskej fakulte v Sombore.


Pracoval na ZŠ 11. november v Sente do roku 1985 a potom na ZŠ B. P. Pinki v Sriemskej Mitrovici, kde bol aj riaditeľom školy. Po uplynutí mandátu odišiel do Ministerstva osvety, kde bol škôldozorca. Následne bol predseda Zhromaždenia obce Sriemska Mitrovica a národný poslanec Zhromaždenia Srbskej republiky počas dvoch funkčných období.
Je držiteľom licencie pre bezpečnosť, ochranu a zdravie pri práci.
Používa ruský jazyk. Je otcom dvoch detí.


02.11.2020