media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о расписивању конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда, као и за предшколске установа на територији АП Војводине за 2017. годину

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписао je „Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда, као и за предшколске установе на територији Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину”, који је отворен до четвртка, 30. новембра 2017. године.
Ова набавка подразумева опрему за образовање, опрему за безбедност, рачунарску опрему, опрему за физичко васпитање, опрему за ликовну уметност, опрему за музичку културу, опрему за смештај/намештај, кухињску опрему и остало.
Право учешћа на конкурсу имају:
1) Школе за основно образовање и васпитање, школе за средње образовање и васпитање и установе ученичког стандарда на територији АП Војводине, чији je оснивач Република Србија, АП Војводина или јединицa локалне самоуправе;
2) јединице локалне самоуправе (искључиво за потребе предшколских установа) на територији АП Војводине.
Комплетна конкурсна документација може се преузети на веб-адреси Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs

22.11.2017