media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Одржан радни састанак поводом иницијативе за увођење задругарства у средње школе

11122017Njilas

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић и председник Задружног савеза Војводине Радислав Јованов састали су се данас са представницима заједнице средњих пољопривредних школа са територије АПВ са којима су разговарали о увођењу задругарства у средње школе.

„Увођењем предмета о земљорадничком задругарству у средње школе обухваттила би се и едукација срењошколаца по питању аграрне политике а у циљу упознавања са постицајним мерама које стоје на располагању пољопривредницима. Сматрамо да је завршна година школовања, када је и предлог да се имплементира овај предмет, адекватан моменат да се млади будући пољопривредници упознају са мерама аграрне политике на покрајинском и републичком новоу а такође и о ИПАРД-у, као и о свему што следи у наредним годинама у процесу приступања Европској унији“, поручио је Радојевић.

У међувремену док се ова иницијатива не реализује и у наставни програм уведе овај предмет, Покрајински секретаријат за пољопривреду је предложио пројектни задатак едукације ученика о земљорадничком задругарству и мерама аграрне политике који би се спровео у другом полугодишту ове школске године.

Потпредседник Покрајинске владе Михаљ Њилаш, истакао је да ће секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине подржати ову иницијативу јер задругарство предстaвља добру перспективу, те да је неопходно да се модели задругарства уче у што ранијој доби како би се млади пољопривредници развијали у квалитетне предузетнике.

Секретарка Задружног савеза Војводине Јелена Несторов, нагласила је да је упознавање младих са задругарством и бенефицијама које оно носи, шанса за њихово будуће запослење у овиру земљорадничких задруга као и један од начина за повећање конкурентности који они треба да препознају, већ сада пре него што се припреме за своје активности у пољопривреди.

Учесници састанка сагласили су се да ученици у актуелном школском програму немају могућност да се упознају са бенефицијама задружног организовања у пољопривреди, како би стекли довољан ниво знања о мерама финансијке подршке од стране Покрајинског секретаријата и Министарства пољопривреде. Стога би инцијатива увођења ових области у школски систем допринела како њиховом будућем ангажовању али и развоју пољопривреде у целини.

Извор: Покрајинска влада

11.12.2017

  • 11122017Njilas
  • 11122017Njilas
  • 11122017Njilas
  • 11122017Njilas
  • 11122017Njilas