media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Расписано шест нових конкурса за 2018. годину

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је шест конкурса, у укупном износу од 208.066.000,00 динара.

Реч је о следећим конкурсима:

1. 150.366.000,00 динара – за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину. Средства се не додељују за извођење радова изградње, доградње и текућег одржавања објекта.
2. 30.000.000,00 динара – за дотације организацијама етничких заједница у АП Војводини – конкурс се расписује за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовања манифестација, као и набавке опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница с територије АП Војводине.
3. 13.300.000,00 динара – за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2018. години, у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”.
4. 9.500.000,00 динара – ради унапређивања остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина – националних заједница за 2018. годину.
5. 3.000.000,00 динара – за трошкове организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 2018. годину. Критеријуми за доделу средстава јесу: величина циљне групе, степен укључености циљне групе којој је пројекат намењен, укљученост партнерских институција у реализацију пројекта.
6. 1.900.000,00 динара – за суфинансирање пројекта усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома” у 2018. години.

Рок за подношење пријава под тачком 1 јесте 02. март 2018. године.
Рок за подношење пријава под тачком 2, 3, 4 и 6 јесте 05. март 2018. године.
Рок за подношење пријава под тачком 5 јесте 16. фебруар 2018. године.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице на српском језику, или на језику националне заједнице који је у службеној употреби у АП Војводини.
Комплетна конкурсна документација са упутствима, правилима и критеријумима може се преузети од данас у просторијама Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице или са нашег сајта www.puma.vojvodina.gov.rs
Пријаве се подносе лично предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, или поштом на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 21000 Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 16, с назнаком – назив конкурса на који се подноси пријава.
Резултати конкурса објављују се на интернет страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, по завршетку конкурса.
Против ових одлука поменутог секретаријата не може се уложити правно средство.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице није обавезан да образложи своје одлуке.
Пријаве и приложена документација подносиоцима се не враћа.

Следећег понедељка, 12. фебруара 2018. године, објављујемо и преостале конкурсе у укупном износу од 205.307.500,00 динара. У питању су конкурси за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања за 2018. годину у АП Војводини (23.307.500,00 динара) и за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2018. годину (182.000.000,00 динара).

Позивају се сви потенцијални корисници да на време предају конкурсну документацију. Желимо да вас охрабримо да се пријавите у што већем броју.

05.02.2018