media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Фебруар

Објекат ОШ „Мирослав Антић” из Футога у добром је стању. Према речима директорке школе Гордане Хајдуковић-Јандрић, ученици се радо и добровољно пријављују на пројекат нашег секретаријата – „Енергија је свуда око нас”. Освојили су и награду на једном међународном конкурсу у Финској. Ради унапређивања поменутог пројекта, пријавили су се на конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,управу и националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат). Такође, планирају да се унапреди и пројекат „Мини купусијада”, у оквиру којег деца из вртића, школа и Дома из Ветерника – у организацији локалне заједнице – одржавају радионице, изложбе и приредбе.

Иако је зграда ОШ „Свети Сава” из Руменке стара, у добром је стању. Школа стално обнавља информатички кабинет и набавља нове рачунаре, од новаца добјених првенствено путем конкурса. Настава се изводи на српском и на мађарском језику. Директор школе Жолт Ђилвеси истакао је да континуирано покушава да мотивише родитеље да уписују децу у мађарско одељење. У будућности планирају проширење школе, адаптацију кухиње и трпезарије, измештањем радионице, чиме би добили додатних дванаест учионица.

Директор ОШ „Вељко Петровић” из Бегеча, Милан Татић, рекао је да је проблем те школе мањак стручних сарадника, поготово зато што се у школу уписују деца ромске популације, с којом је потребно додатно да се ради. Иначе, тој деци – у сарадњи с Градом Новим Садом – обезбеђен је превоз из насеља Бангладеш. Школи је потребна доградња још две учионице за припремну, додатну и допунску наставу, те су упућени да се пријаве на актуелне конкурсе Секретаријата.

Објекат Средње школе „Богдан Шупут”, иако је стар, у одличном је стању. Зграда је светла и пријатна. Неопходна је санација бетонских стаза у дворишту школе. Секретарка школе, Александра Вујасиновић, истакла је да досад нису имали проблема с наставним кадром за оба наставна језика (настава се одвија на српском и на мађарском језику). Такође, истакнуто је и то да су до сада имали одличну сарадњу с Националним саветом мађарске националне мањине.

Највећи проблем ОШ „Иво Андрић” из Будисаве јесте тај што је смањен број ђака због мањег броја деце, али и због сталног исељавања породица у земље Европске уније. Директор школе – Горан Срдић – рекао је да би желели да се настава на мађарском језику одржи и да покушавају да привуку и нове потенцијалне ученике у школу. Ученицима се од I до IV разреда нуде организовани продужени боравак за који финансијску помоћ добијају и од Националног савета мађарске националне мањине. Стога, школи је предложено да – у сарадњи с њима – покрене већу акцију анализирања стања потенцијалних ученика првог разреда, који би могли да похађају наставу на мађарском језику.

На радном састанку с представницима музичке школе „Исидор Бајић” из Новог Сада углавном се говорило о изградњи нове школе, где ће бити смештене и основна и средња музичка, као и основна и средња балетска школа. Планира се да се тада покрену и нови смерови, као што су – поп музика, џез и модерна музика.

Средња економска школа „Светозар Милетић” из Новог Сада већ примењује дуално образовање за образовни профил трговац. Самом објекту потребна је адатација, те су упућени на актуелне конкурсе Секретаријата.

Објекат школе за основно образовање и васпитање одраслих „Свети Сава” из Новог Сада је уредан, без обзира на то што је потребно његово реновирање. Предлог директора школе – Николе Јоковића – јесте да се отвори образовни профил у трајању од једне године или курс за одређено занимање, за полазнике који након завршетка школовања имају жељу да наставе школовање.

Балетска школа у Новом Саду је уредна и уочљиво је да су свлачионице одржаване. Директорка школе, Сања Вучуревић, предочила је изглед будуће школе и идеју заједничког рада с музичком школом. На основу тих података, сарадница нашег секретаријата Маријана Дивијачки упознала је директорку школе с детаљима у вези с предстојећим конкурсима и с могућностима конкурисања.

У ОШ „Јован Дучић” из Петроварадина, због недостатка простора, настава је организована и у међусмени – за ученике првог и другог разреда. Како кажу, довољне би биле још три учионице да би се тај проблем решио. У плану је да се уради пројекат за надоградњу кабинета за физику, хемију, биологију и географију. Упућени су на актуелне конкурсе Секретаријата.

Директорка ОШ „22. август” из Буковца, Миланка Деман, истакла је да у тој школи влада добра и радна атмосфера, да је колектив складан и да је установа савремена. Велики акценат стављају на екологију, заштиту животне средине и здраву исхрану. У дворишту школе имају органску башту. Сваке године, одржавају Фестивал здраве хране „Поврћијада”, у који су укључени и родитељи и ученици.

Објекат гимназије „Јован Јовановић Змај” из Новог Сада у добром је стању. Директор гимназије – др Радивоје П. Стојковић – напомиње да им је Министарство просвете одобрило смер међународне матуре, који ће с реализацијом почети од септембра 2018. године. Настава ће се одвијати искључиво на енглеском језику (изузев наставе на обавезном предмету – српски језик). У плану им је и размена ученика; у том случају, ученици из иностранства долазили би код нас на период од годину дана.

Објекат ОШ „Десанке Максимовић” у Футогу налази се у добром стању, иако је потребно окречити његову унутрашњост. Према речима директора школе Слободана Егеље, у колективу влада добра и радна атмосфера. Сала за фискултуру им је неупотребљива. Будући да пројекат за њену реконструкцију имају већ више година са употребним дозволама, упућени су на актуелне конкурсе секретаријата.

Први утисак о СОШО „Милан Петровић” из Новог Сада јесте да је објекат савремено изграђен и уређен, те да је прилагођен потребама свих корисника. Због великог броја ученика и одличних услова које имају у овој школи и дому, неопходно је њено додатно проширење. Ова установа има не само образовни, већ и социјални и рехабилитациони карактер. Запослени у њој желели би да школа постане ресурсни центар за асистивну технологију, како би се омогућио већем броју корисника приступ појединим помагалима.

Школа „Петефи Шандор” у Новом Саду једна је од највећих основних школа у граду и на добром је гласу, те су родитељи веома заинтересовани да у њу упишу децу. Поред тога, предност ове школе јесте и у томе што се у њој реализује билингвална настава, као и настава на српском и на мађарском језику. Проблем с којим се школа суочава јесте површина дворишта, јер је похађа много ђака. Они имају могућност да – у виду факултативних активности – изучавају француски, кинески и грчки језик.

Објекат ОШ „Михајло Пупин” из Ветерника јесте лепо уређен и одржава се веома уредно, што показује настојање запослених да се зграда одржава и осавремени како би се створили оптимални услови за рад. Ово је једина школа у околини која нема продужени боравак за ученике првог и другог разреда, а родитељи су веома заинтересовани за то. Директорка школе Теодора Митић истакла је изузетно добру сарадњу с родитељима, месном заједницом и медијима, јер захваљујући томе успешно решавају проблеме у школи.

Новосадска гимназија „Светозар Марковић” јесте у одличном стању, светла је и веома пријатна за боравак у њој. Објекат је лепо уређен, с бројним садржајима који су намењени ученицима. Директорка школе Татјана Вукадиновић истакла је да школа редовно учествује на конкурсима секретаријата. Објекту је неопходна замена фасаде и прозора, која је веома скупа, будући да је он под заштитом Покрајинског завода за заштиту споменика културе. Ово је једина гимназија у Новом Саду у којој се настава одвија на српском и мађарском језику. На састанку су још истакли да имају проблема са уџбеницима на мађарском језику и да имају добру сарадњу с националним саветом.

Објекат ОШ „Марија Трандафил” из Ветерника уређен је с много детаља који нису наметљиви. У њему су истакнути и многи дечји радови који прате њихове активности. Осећа се пријатна и опуштена, али радна атмосфера. Школа од 2014. године учествује у међународном програму „Еко-школе” и прва је основна школа на територији АП Војводине која је добила Зелену заставу програма. Запослени у њој теже ка томе да постану модел школе у области екологије и трајно одрживог развоја. Поред тога, они су и домаћини Међурегионалној смотри луткарских група која обухвата и инклузивну децу.

Основна школа „Вук Караџић” из Новог Сада простире се на великој парцели и има велику, лепу фискултурну салу. Према речима директорке школе Зорице Зељковић, потребан им је наставни кадар у области рада са ученицима с посебним потребама, као и ученицима ромске националности. Она је указала и на потребе за разним улагањима у виду изградње нових просторија, како би се привукло што више ученика. Имајући у виду то што су ученици жељни уметничког доказивања, представницима школе на радном састанку предложено је да се ђаци пријаве на свечаности које ће се одржавати у холу Покрајинске владе. У школи је постављен видео надзор.

У Техничкој школи „Павле Савић” из Новог Сада било је речи о смеровима које школа пружа, као и о стручном кадру. Директорка школе Мила Костић истакла је да им се тренутно образовање своди на три подручја рада. Велика је заинтересованост за следеће смерове: пекари, месари и фризери. Пуно се ради на привлачењу нових ученика, а програми се прилагођавају потребама тржишта. Том приликом, директорка је истакла да је неопходно да се заврши фискултурна сала која већ годинама пропада због немогућности њеног коришћења и адаптације. Стога, упућени су на актуелне конкурсе секретаријата.

Новосадска гимназија „Лаза Костић” окружена је уређеним и одржаваним парком, што доприноси опуштенијој атмосфери за боравак ученика. Школи недостаје фискултурна сала, чија изградња је планирана у блиској будућности. Средства за израду пројекта очекују од локалне самоуправе и покрајине. За сада се сналазе тако што изнајмљују простор, али то није дугорочно и добро решење за ученике. Ово је једина школа са изграђеном позоришном сценом на којој се могу изводити све позоришне представе.

Основна школа „Душан Радовић” из Новог Сада састоји се од три посебна објекта, од којих је један новоизграђен и сасвим одговара захтевима модерног школског образовног система, док су остала два објекта стара и захтевају константно улагање. Стога, запослени у школи упућени су да се пријаве на конкурсе нашег секретаријата. Према речима директорке школе Славољупке Михајловић, ову школу похађа више од 450 ученика ромске националности, а поред тога постоји огроман јаз између ученика исте доби.

21.02.2018