media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Расписано још два конкурса за 2018. годину

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је два нова конкурса, путем којих се додељује укупно 205.307.500,00 динара.

Реч је о следећим конкурсима:

1. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2018. годину – 182.000.000,00 динара.
Та средства намењена су за средњошколце који свакодневно путују од места становања до школе и назад (право пријаве на конкурс имају општине и градови АП Војводине).
2. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2018. години – укупно 23.307.500,00 динара, распоређених на следећи начин:
• 14.497.500,00 динара – за програме и пројекте у области основног и средњег образовања;
• 1.900.000,00 динара – за програмске активности и пројекте за подизање квалитета ученичког стандарда;
• 450.000,00 динара – за програме и пројекте у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа;
• 1.900.000,00 динара – за набавку опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих;
• 4.560.000,00 динара – за основне и средње школе у АП Војводини, које реализују двојезичку наставу у 2018. години.

Рок за подношење пријава на оба конкурса јесте 9. март 2018. године.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, на српском језику или на језику националне заједнице који је у службеној употреби у АП Војводини.
Комплетна конкурсна документација – са упутствима, правилима и критеријумима – може се преузети од данас, у просторијама Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице или с нашег сајта www.puma.vojvodina.gov.rs
Пријаве се подносе лично – предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду или поштом на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 21000 Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 16, с назнаком назива конкурса на који се подноси пријава.
Резултати конкурса објављују се на интернет страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, по завршетку конкурса.
Против ових одлука поменутог секретаријата не може се уложити правно средство.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице није обавезан да образложи своје одлуке.
Пријаве и приложена документација се не враћа подносиоцима.

Позивају се сви потенцијални корисници да на време предају конкурсну документацију. Желимо да вас охрабримо да конкуришете у што већем броју.

12.02.2018