media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка - ЈНМВ 3/2018

Јавна набавка услуге одржавања софтвера за пренос трансферних средстава ПИВ_ТРАНС ЈНМВ 3/2018.
Рок за подношење понуда је 22. фебруар 2018. године до 9 часова. Јавно отварање понуда је 22. фебруара 2018. године у 10 часова.

Позив
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07.03.2018