media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Март

Зграда средње школе „Лукијан Мушицкиˮ у Темерину грађена је 1796. године и у веома лошем је стању. Према речима директора Миломира Радића, Покрајински завод за заштиту споменика културе дао је сагласност за поправку фасаде и потребна пројектна документација је урађена. Такође, потребно је и изградити ограду око спортског терена у парку и асфалтирати терен. Након обиласка школе, подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – Жолт Сакалаш, предложио је руководству школе да и убудуће прате конкурсе поменутог секретаријата, који су у вези с програмима и пројектима, као и то да би школа требало да обрати и Канцеларији за управљање јавним улагањима, ради обезбеђења средстава за обнову фасаде школе. Предложено је и да школа поднесе захтев за верификацију новог смера гимназије за ученике надарене за рачунарство и информатику.

Објекат ОШ „Петар Кочић” из Темерина фино је уређен, ходници и школско двориште су уредни. Према речима директорке школе Александре Мишковић, у скорије време требало би обновити кров централног објекта, као и спортску салу. Подсекретар надлежног секретаријата Жолт Сакалаш напоменуо је да је важно да представници школе и надаље прате објављивање одговарајућих конкурса секретаријата. На питање како заменити школски аутомобил, школи је предложено да се обрати надлежном органу јединице локалне самоуправе.

Иако је зграда ОШ „Серво Михаљ” из Мужље стара, лепо је уређена и добро је одржавана. Школа постоји већ 125 година и наставу реализује у две зграде, што отежава њен рад (набавка опреме, израда распореда часова за наставнике). Настава се изводи на српском и на мађарском језику. Током разговора с помоћницом покрајинског секретара Ливиом Корпонаи, директор школе Атила Молнар истакао је да посебан проблем школи представљају имовинскоправни односи који у другој згради нису регулисани, те да је потребно ангажовање адвоката како би се они решили. Такође, школи отежава рад и структура породица из којих деца потичу, будући да је скоро 25% ученика из породица које живе од MOП-а. На крају састанка, констатовано је то да је у претходних 15 година у школу највише улагала управо АП Војводина.

Објекат ОШ „Братство јединство” из Белог Блата, иако је стар, лепо је уређен, једнако као и његово двориште. Влатко Ћоровић, директор школе, навео је да се у њиховој школи настава реализује на три наставна језика, као и то да има много ученика из изузетно сиромашне категорије становништва. Велики проблем за школу представља и то што је школска зграда на земљишту које има много подземних вода, те је тешко сптречити избијање влаге из зидова. Такође, проблем је и то што немају фискултурну салу. Том приликом, помоћница покрајинског секретара за образовање Ливиа Корпонаи напоменула је да руководство школе може обезбедити средства за техничку документацију путем конкурса. Оно што је позитивно јесте то што у школи нема насиља, без обзира на језичке и друге различитости. Ова школа има регистровану проширену делатност (етно-кућа и организација посета и екскурзија).

Објекат Пољопривредне школе у Бачу изузетно је велики. У њему се налазе средња и основна школа. Њима највише недостаје информатичка опрема. Ова средња школа негује добру срадњу са задругама и приватним фирмама по систему размене услуга и добара. Према речима директора школе Драгана Новаковића, њихов највећи проблем јесте нерешен имовинскоправни однос, јер школа није убележена у катастар, тј. Није уписана као власник зграда нити земљишта. Стога, школа је блокирана приликом пријава на знатан број конкурса.

У Основној школи „Јан Колар” у Селенчи, запослени се много посвећују социјализацији ромске деце. Директорка школе Катарина Врабчењак указала је на недостатак средстава за куповину инструмената за школски оркестар и средства за путовања на такмичења. Помоћница покрајинског секретара, Милинка Хрћан, предложила је директорки да задужи лица која ће пратити конкурсе и сарађивати с другим установама, помоћу којих би могли одбезбедити додатна средства за функционисање оркестра.

Основна школа „Иво Лола Рибар” у Плавну јесте мала школа која има само осам разреда. Опрема, пре свега, намештај у учионицама, прилично је дотрајао и небезбадан је за употребу. Школа нема основна учила, попут лењира и шестара за табле, као и микроскопе. Директор школе Драган Медић рекао је да је школа у поступку легализације, као и то да је њихов највећи проблем решавање грејања. Помоћница покрајинског секретара за образовање, Милинка Хрћан, предложила је да колектив школе редовно прати конкурсе, не само овог секретаријата, већ и других покрајинских секретаријата, као и конкурсе других установа.

22.03.2018