media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

За активности националних савета у 2018. години шездесет милиона динара

IMG9720

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је данас уговоре којима је обезбеђен 60,1 милион динара за суфинансирање активности 15 националних савета националних мањина које имају регистровано седиште на територији Војводине.
За суфинансирање редовне делатности националних савета у 2018. години издвојено је 47,1 милион динара, док је 13 милиона динара опредељено за развојне делатности.
Председник Мировић је нагласио да када говоримо о националним мањинама говоримо о свима нама, о Војводини и Србији, о заједништву и заједничким проблемима и настојањима да се ти проблеми реше.
Он је додао да је стога један од најважнијих задатака за Покрајинску владу подршка раду националних савета националних мањина.
„Зато смо током од 2016. године до данас, у континуитету повећавали обим средства за активности националних савета“, казао је Мировић. Он је и додао да су у 2018. години по конкурсу за подршку активности националних савета средства увећана за пет одсто, и изразио уверење да ће издвајања у будућности бити већа.
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш нагласио је да је вишегодишња пракса доделе средства за активности националних савета потврда посвећености Покрајинске владе очувању и унапређењу положаја националних заједница у Војводини.
„Потврда томе је и залагање ресорног секретаријата у промовисању и унапређењу мањинских права путем многобројних годишњих конкурса, као и активног учешћа у праћењу и имплементацији Акционог плана за остваривање права националних мањина односно учешћа у поступку доношења измена и допуна закона које су од изузетног значаја за корпус мањинских права“, казао је потпредседник Њилаш.
Средства су додељена националним саветима мађарске, словачке, хрватске, румунске, русинске, ромске, црногорске, буњевачке, македонске, украјинске, немачке, чешке, египатске, ашкалијске и грчке националне мањине.

Извор: Покрајинска влада

21.03.2018

  • IMG9720
  • IMG9720
  • IMG9720
  • IMG9720
  • IMG9720
  • IMG9720
  • IMG9720