media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка - ЈН ОП 4/2018

Рок за подношење понуда је 11. јун 2018. године до 9.30 часова. Јавно отварање понуда је 11. јуна 2018. године у 10,30 часова.

Позив
Конкурсна документација за партију 1
Конкурсна документација за партију 2

Измене и допуне Конкурсне докуменатције-Партија 2

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

27.06.2018