media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Apríl

Asistentka pokrajinského sekretára vzdelávania Biljana Kašerić navštívila so spolupracovníkmi Základnú školu Žarka Zrenjanina v Maglići. Pri tej príležitosti predstavila školskému vedeniu podprobnosti o Pravidlách o skladaní skúšok za riaditeľov škôl, ktoré bude regulovať spôsob skladania skúšok, a podotkla, že Ministerstvo osvety pripravuje pravidlá, ktoré budú regulovať otázku školských družstiev a podnikania na školách. Ináč, táto škola má mimoriadne usilovný a dobrý tím. Riaditeľka školy Darinka Milanović uviedla, že problémom školy je nedostatočný počet detí.


V Základnej škole Aleksu Šantića v Gajdobre čoskoro sa bude renovovať budova z prostriedkov získaných zo Srbskej republiky. Riaditeľka Jadranka Vukanović konštatovala, že škola potrebuje mať kvalitnú sieť, ako i nové zariadenie. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Biljana Kašerić navrhla škole sledovať konkursy, ktoré zverejňuje príslušný sekreatariát vzdelávania.


Základná škola Jána Amosa Komenského v Kulpíne je zariadená a dobre organizovaná. Podľa riaditeľky Jovanky Zimovej najväčším problémom je nedostatok povolenia na používanie, čo škole znemožňuje, aby sa uchádzala o prostriedky na pokrajinskej, republikovej a lokálnej úrovni. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Biljana Kašerić navrhla školskému vedeniu, aby sa po vyriešení aktuálneho problému od nasledujúceho roka uchádzal o prostriedky na súbehoch sekretariátu na vypracovanie projektu, sanáciu hygienických uzlov a zariadenie učební.


Budova Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci je vo výbornom stave. Žiacky domov je mimoriadne dobre zariadený a vyhovuje súčasnému ubytovaniu žiakov. Riaditeľka Anna Medveďová zdôraznila, že gymnázium od budúceho školského roka uvedie nový informatický smer, v dôsledku čoho je nevyhnutné počítačové vybavenie a slovenské učebnice. Milinka Chrťanová, asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania, navrhla škole, aby sledovala súbehy príslušného sekretariátu na zadováženie si IT zariadenia a aby sa obrátila na príslušné ministerstvo a Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny na zadobáženie si potrebných učebníc.


Budova Základnej školy Bratov Novakovcov v Silbaši je v uspokojujúcom stave, hoci je najväčším problémom nedostatok priestoru t. j. učební. Nedostatok počítačového vybavenia tiež brzdí proces súčasného vyučovania. Riaditeľ Đoka Milić poukázal na potrebu po vystavaní novej telocvične v despotovskej škole. Počas rozhovoru, okrem nedostatku priestoru, riaditeľ spomenul i adaptáciu existujúcich učební. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Milinka Chrťanová navrhla, aby škola v každom prípade sledovala súbehy príslušného sekretariátu kvôli zadováženiu nevyhnutného IT zariadenia, pričom na dostavbu alebo adaptáciu jestvujúcich učební treba aby sa obrátila na Správu kapitálových vkladov AP Vojvodiny.


Budova Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci je v uspokojujúcom stave. Riaditeľka Vlasta Werleová delegáciu pokrajinského sekretariátu vzdelávania, ktorú viedla asistentka Milinka Chrťanová, oboznámila s históriou a tradíciou školy. Táto vzdelávacia inštitúcia pestuje dobrú spoluprácu so školami v Slovenskej republike. Riaditeľka poukázala na nevyhnutnosť zadováženia si nového, súčasného vyučovacieho vybavenia, ako i na potrebu zariadiť si kuchyňu podľa ISO štandardov. M. Chrťanová oboznámila prítomných so súbehmi sekretariátu a školské vedenie povzbudila prihlasovať sa na súbehy najmä kvôli zadováženiu si zariadenia.


Delegácia Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, vedená asistentkou Biljanou Kašerić, navštívila Základnú školu Mošu Pijadeho v Ivanove. Ide o veľkú školu s príjemnou atmosférou. Podľa riaditeľky Sanje Simić-Mijatović po ukončení rekonštrukcie budovy určenej na škôlku a po príprave predškolského programu, zostáva objekt zariadiť. Jeden z najväčších problémov školy je sanácia strechy na telocvični. Keď ide o učebnice výberových predmetov maďarského a bulharského jazyka s prvami národnostnej kultúry, asistentka Kašerić poradila riaditeľovi obrátiť sa na spomenutý sekretariát.


Základná škola Vuka Stefanovića-Karadžića v Starčeve je veľká a veľmi čistá. V budove je okrem 551 žiakov 56 maličkých, ktorí navštevujú predškolské vzdelávanie, ako aj štyri skupiny počítajúce 100 detí na celodennom pobyte. Podľa riaditeľa Sašu Tasića prechod na jednosmenovú prácu bol by veľmi užitočný pre zvýšenú bezpečnosť žiakov. Okrem toho žiaci by mali viac času pre mimoškolské aktivity. Škola potrebuje mať defektológa a logopéda. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Biljana Kašerić oboznámila riaditeľa, aby sa obrátil na Ministerstvo osvety a Školskú správu Zrenjanin v súvislosti s financovaním spomenutého kádra, ktorý škola potrebuje mať.


Budova Základnej školy 4. októbra v Glogonji je pekne zariadená, i keď je veľmi stará a treba ju stále udržiavať. Riaditeľ Dragan Janjić povedal, že škola sa delí o budovu s predškolskou ustanovizňou, a preto, je potrebné dostavať objekt s aspoň štyrmi učebňami. Nevyhnutná je aj výmena okien a dverí, výstavba novej telocvične. Pomocníčka pokrajinského tajomníka vzdelávania Biljana Kašerić zoznámila školské vedenie s možnosťami prihlasovania sa na súbehy a projekty, ktoré zverejňuje Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev.


Budova Základnej školy Goce Delčev v mestečku Jabuka má 104 rokov, následkom čoho sú jej fasáda a školský dvor vo veľmi zlom stave. Podľa riaditeľa Milosava Uroševića okrem sanácie proti vlhkosti nevyhnutná je rekonštrukcia okien a dvier, potrebný je aj kabinet informatiky a súčasné počítačové zariadenie. Pomocníčka pokrajinského tajomníka vzdelávania Slađana Jovetić navrhla, aby škola sledovala súbehy, ktoré zverejňuje Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Pri tej príležitosti poskytla pokyny, ako sa treba prihlásiť na súbeh, ale i zoznam všetkých zverejnených súbehov sekretariátu.


Základná škola Olgy Petrov v Banátskom Brestovci je mimoriadne pekná, obklopená zeleňou s pekným dvorom. Školské vedenie má ideu vytvoriť etno čitárne. Podľa riaditeľky Daliborky Bojković-Breti najväčším problémom sú nevyriešené majetkovo-právne vzťahy, čo znemožňuje škole uchádzať sa o prostriedky na pokrajinskej, republikovej alebo lokálnej úrovni. Strecha budovy je v zlom stave a premoká. Škola potrebuje aj počítače a súčasné vybavenie. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Slađana Jovetić navrhla školskému vedeniu, aby sa po vyriešení aktuálneho problému dobudúcna uchádzali o prostriedky na súbehoch sekretariátu alebo na iných inštitúciách.


Podtajomník pokrajinského tajomníka Zsolt Sakalás so spolupracovníčkou Jelenou Jović na návšteve Základnej školy Milivoja Omorca v Iđoši dňa 18. 4. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Slađana Jovetić so spolupracovníčkou Svetlanou Smiljanić na návšteve Základnej školy Bratstva jednoty v Kucure dňa 16. 4. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Slađana Jovetić so spolupracovníčkou Svetlanou Smiljanić na návšteve Základnej školy 20. októbra vo Vrbasi dňa 16. 4. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Tijana Pavlov so spolupracovníčkou Sonjou Stojković na návšteve Základnej hudobnej školy vo Vrbasi dňa 16. 4. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Tijana Pavlov so spolupracovníčkou Sonjou Stojković na návšteve Základnej školy Branka Radičevića v Savinom Sele dňa 16. 4. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Slađana Jovetić so spolupracovníčkou Svetlanou Smiljanić na návšteve Základnej školy Jovana Jovanovića-Zmaja v Zmajeve dňa 16. 4. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Tijana Pavlov so spolupracovníčkou Sonjou Stojković na návšteve Základnej školy Vuka Karadžića v Bačkom Dobrom Polji dňa 16. 4. 2018.


Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Jelenou Kriš-Piger na návšteve Základnej školy Dušana Jerkovića-Uča v Šimanovciach dňa 13. 4. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Jelenou Kriš-Piger na návšteve Základnej školy Simeona Aranického v Starej Pazove dňa 13. 4. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Jelenou Kriš-Piger na návšteve Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove dňa 13. 4. 2018.

Pomocníčka pokrajinského tajomníka Livia Karponai so spolupracovníčkou Jelenou Kriš-Piger na návšteve Základnej školy Jožefa Atilu v Kupusine dňa 12. 4. 2018.

Pomocníčka pokrajinského tajomníka Livia Karponai so spolupracovníčkou Jelenou Kriš-Piger na návšteve Technickej školy so žiackym domovom v Apatíne dňa 12. 4. 2018.

Pomocníčka pokrajinského tajomníka Livia Karponai so spolupracovníčkou Jelenou Kriš-Piger na návšteve Základnej školy Kiša Ferenca vo Svilojeve dňa 12. 4. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Jelenou Kriš-Piger na návšteve Základnej školy Žarka Zrenjanina v Zreňanine dňa 20. 4. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Jelenou Kriš-Piger na návšteve Strednej školy 22. októbra v Žablji dňa 20. 4. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Jelenou Kriš-Piger na návšteve Základnej školy Dr. Boška Vrebalova v Melenciach dňa 20. 4. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Jelenou Kriš-Piger na návšteve Základnej školy Dušana Vukasovića-Diogena v Kupinove dňa 13. 4. 2018.

12.06.2018