media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

12. циклус квиза „Колико се познајемо” – најава догађаја

Квиз „Колико се познајемо” део је пројекта Покрајинске владе под називом „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини – мере за јачање међусобног поверења код младих”, чији је циљ неговање културног диверзитета и развијање духа међуетничке толеранције код грађана Војводине, који се успешно реализује од 2005. године. Носилац овог пројекта јесте Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, а реализује се у сарадњи с бројним организацијама и установама из Војводине. Пројекат је конципиран као комплексан мултитематски и мултикултурални програм, са идејом јачања међунационалног поверења код младих у Војводини. „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини – мере за јачање међусобног поверења код младих” обухвата више потпројеката и – путем активности које се реализују на територији целе Војводине – укључује више хиљада младих, ученика војвођанских основних и средњих школа.

У нашем друштву данас веома је низак ниво знања о прошлости и култури Војводине, као и о националним заједницама које живе на том подручју. Разлози за овакво стање, пре свега, јесу недостатак или слаба едукација становништва у овом сегменту.

Полазећи од тврдње да је незнање извор свих предрасуда које резултирају негативним ставом и одбојношћу према културној, језичкој, верској и другој различитости, уочена је потреба да се алтернативним начинима младима створе услови за стицање нових сазнања из ове области, нарочито у оној сфери која није покривена редовним образовним програмом.

Квиз знања ученика средњих школа из историје националних заједница Војводине „Колико се познајемо”, једанаест година реализује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у сарадњи с многим установама и организацијама.

Циљ ове активности јесте едукација становништва, пре свега, о заједничкој историји и култури различитих националних заједница које живе у Војводини.

Секундарни циљеви јесу стварање услова за међусобне непосредне контакте учесника различите етничке припадности, што доприноси њиховом бољем међусобном упознавању и разумевању.

Циљна група јесу млади средњошколског узраста из Војводине. У том узрасту млади су с једне стране – довољно зрели да схвате значај ове акције, а с друге стране – довољно радознали и жељни знања.

У квизу учествују две групе непосредних учесника: прва група јесу такмичари, тачније три такмичара/представника сваке школе, док другу групу представља телевизијска публика која – праћењем емисија које се емитују на програмима Радио-телевизије Војводине – посредно учествује у такмичењима.

У овогодишњем такмичењу учествују екипе 27 средњих школа с територије читаве АП Војводине.

Ученици се за такмичење припремају користећи се публикацијом „Колико се познајемо” у издању Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.


Овогодишње такмичење је дванаесто по реду и одржаће се у више градова у АП Војводини.

Квалификациона такмичења:
Кањижа, 22. маја – такмичење на српском и мађарском језику;
Ковачица, 23. маја – такмичења на српском, словачком и румунском језику;
Сомбор, 28. маја – такмичења на српском језику.

Полуфинална и финално такмичење одржаће се у Студију „Дунав” Радио-телевизије Војводине, у Новом Саду, 2. и 3. јуна. 2018. године.

Овогодишње такмичење, као и претходна такмичења, подразумева вишејезичност – могућност да учесници у зависности од језика који се користи у настави, у квизу чују питања и дају одговоре на свом језику. Тиме се подстиче пријављивање школа у којима се настава одржава на језицима националних заједница Војводине. У овом цуклусу квиза, учесници ће се такмичити на српском, мађарском, словачком и румунском језику.

Новина у овом циклусу јесте принцип формирања такмичарских екипа. Школе пријављују учешће ученика на такмичењу, а ученици не представљају екипу школе већ у такмичењу учествују у мешовитим екипама одређеним жребањем. Свака екипа састоји се од три такмичара из различитих школа, чиме се подстиче међусобна комуникација и сарадња ученика из различитих средина.

Реализацијом квиз-такмичења на један популаран начин мотивишу се млади да учествују у надметању о знању из прошлости и култури Војводине. Битни елементи потпројекта јесу масовност учешћа – што се постиже укључењем великог броја средњих школа из Војводине – као и активно учешће медијских кућа и извештавањем с такмичења.

Наведено доказује податак о томе да је у протеклих једанаест циклуса квиз-такмичења (од 2006. године до данас) учествовало 605 екипа са 2.420 такмичара и близу 30.000 гледалаца – навијача школа које су екипе представљале.

Најважнија идеја од самог почетка реализације квиза јесте настојање да пројектне активности прерасту у дугорочни васпитно-образовни процес, чија ће реализација бити у потпуности поверена релевантним субјектима у Војводини.

21.05.2018