media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Máj

Delegácia Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev s asistentkou Biljanou Kašerić navštívila Predškolskú ustanovizeň Kolibri v Báči. Budova ustanovizne je veľká a pekne zariadená. Viditeľná je neustála práca, rekonštrukcia, dostavba, ktoré však nebrzdia činnosť ustanovizne. Kolektív je pracovitý, motivovaný, kreatívny. Podľa riaditeľky Any Boškić ustanovizeň dostala najvyššie ohodnotenie na externej evaluácii. Momentálne potrebuje vybavenie dostavaného priestoru. B. Kašerić, asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania, navrhla riaditeľke, aby i naďalej pravidelne sledovala súbehy sekretariátu a uchádzala sa o prostriedky aj na iných inštitúciách.

Budova Základnej školy Vuka Karadžića v Báči, ktorá má energetický certifikát, je rozsiahla, veľmi pekne zariadená s veľkou plochou hustej zelene. Zamestnanci úspešne používajú elektronický denník. Podľa riaditeľky Dajany Maksimovićovej po sanácii objektu je naplánované vybavenie školy modernými učebnými pomôckami, ako i zlepšenie počítačovej siete. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Biljana Kašerić informovala riaditeľku o možnosti zverejňovania súbehu na zariadenie počas roku 2018, o čom budú načas oboznámení. Pri tej príležitosti poukázala aj na možnosť sekretariátu zverejniť osobitný súbeh na odborné zdokonaľovanie profesorov a spolupracovníkov, majúc pritom na zreteli rovnaké ašpirácie mnohých škôl.

Základná škola Boru Stankovića v Karavukove je pekne zariadená, s veľkým školským dvorom. Etno dom obzvlášť skrášľuje dvor. Škola má mimoriadnu spoluprácu so základnými školami vo Vranji, pričom pestujú tradíciu a kultúru svojich predkov. Riaditeľ Vladimir Stančić sa vyjadril o probléme výmeny strechy na telocvični, ktorá je azbestová. Škola potrebuje aj internet, nové počítačové zariadenie a videodozor. Asistentka pokrajinského tajomníka vzdelávania Biljana Kašerić sa zhodla, že je prioritou výmena strechy a navrhla, aby sa škola uchádzala o prostriedky na súbehoch pokrajinského sekretariátu, ako i o prostriedky na zadováženie videodozoru pre lepšiu bezpečnosť školy.

Asistentka pokrajinského tajomníka Slađana Jovetić so spolupracovníčkou Jelenou Bjelobaba na návšteve Technickej školy 9. mája v Báčskej Palanke dňa 16. 5. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Slađana Jovetić so spolupracovníčkou Jelenou Bjelobaba na návšteve Predškolskej ustanovizne Mladosti v Báčskej Palanke dňa 16. 5. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Tijana Pavlov na návšteve Strednej odbornej školy Dr. Radivoja Uvalića v Báčskej Palanke dňa 16. 5. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Milinka Chrťanová na návšteve Základnej školy Vuka Karadžića v Deronjoch dňa 8. 5. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Slađana Jovetić so spolupracovníčkou Jelenou Bjelobaba na návšteve Základnej školy Žarka Zrenjanina v Obrovci dňa 16. 5. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Tijana Pavlov so spolupracovníčkou Milicou Gagić na návšteve Gymnázia 20. októbra v Báčskej Palanke dňa 16. 5. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Tijana Pavlov so spolupracovníčkou Milicou Gagić na návšteve Základnej školy Branka Ćopića v Mladenove dňa 16. 5. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Milinka Chrťanová so spolupracovníkom Aronom Madarasom na návšteve Základnej školy Aleksu Šantića vo Vajskej dňa 8. 5. 2018.


Asistentka pokrajinského tajomníka Milinka Chrťanová so spolupracovníkom Aronom Madarasom na návšteve Základnej školy Mošu Pijadeho v Bačkom Novom Sele dňa 8. 5. 2018.


Podtajomník Zsolt Szakállas so spolupracovníkom Goranom Dragosavljevićom na návšteve Základnej školy Kizúra Istvána v Subotici dňa 22. 5. 2018.

Podtajomník Zsolt Szakállas so spolupracovníkom Goranom Dragosavljevićom na návšteve Základnej školy sv. Sávu v Subotici dňa 22. 5. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Györgyi Ördögh na návšteve Základnej školy Sándora Petőfiho v Doroslove dňa 25. 5. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Györgyi Ördögh na návšteve Strednej medicínskej školy Dr. Ružice Rip v Sombore dňa 25. 5. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Györgyi Ördögh na návšteve Strednej poľnohospodársko-potravinárskej školy v Sombore dňa 25. 5. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Györgyi Ördögh na návšteve Základnej školy Kissa Ferenca v dedine Telečka dňa 25. 5. 2018.

Pomocníčka pokrajinského tajomníka Livia Karponai so spolupracovníčkou Györgyi Ördögh na návšteve Gymnázia talentovaných žiakov so žiackym domovom Bolyai v Sente dňa 22. 5. 2018.

Pomocníčka pokrajinského tajomníka Livia Karponai so spolupracovníčkou Györgyi Ördögh na návšteve Základnej hudobnej školy Stevana Mokranjca v Sente dňa 22. 5. 2018.

Pomocníčka pokrajinského tajomníka Livia Karponai so spolupracovníčkou Györgyi Ördögh na návšteve Základnej školy Stevana Sremca v Sente dňa 22. 5. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Györgyi Ördögh na návšteve Základnej školy Ivana Milutinovića v Subotici dňa 29. 5. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Györgyi Ördögh na návšteve Základnej školy Miloša Crnjanského v Subotici dňa 29. 5. 2018.

Pokrajinský tajomník Mihály Nyilas so spolupracovníčkou Györgyi Ördögh na návšteve Základnej školy Istvána Széchenyiho v Subotici dňa 29. 5. 2018.

12.06.2018