media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Расписан конкурс за финансирање активности националних савета мањина у области образовања

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице данас је расписао конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области развоја и подизања квалитета основног и средњег образовања на језицима/говору националних мањина - националних заједница у АП Војводини.
Конкурс је расписан на укупан износ од 1.575.000,00 динара.
Средства су нарочито намењена за дотирање припремe и израдe тестова и задатака на мањинским језицима, као и за такмичења на свим нивоима, од општинског, преко регионалног до републичког, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Право да учествују на конкурсу имају национални савети националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.
Рок за подношење пријава је 22. август 2018. године. Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата.
Конкурсна документација се може преузети на веб адреси Секретаријата: www.puma.vojvodina.gov.rs

Извор: Покрајинска влада

08.08.2018