media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Михаљ Њилаш пожелео ђацима и просветним радницима успешну нову школску 2018/2019. годину

Нова школска 2018/2019. година у Војводини почеће у понедељак у 45 локалних самоуправа, у 44 предшколске установе, у 382 основне школе и у 131 средњој школи.

У саопштењу за медије тим поводом, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш наводи да се очекује да ће први разред основне школе уписати 17.600 деце, док ће први разред средње школе похађати 18.634 ученика.

Такође, секретар је нагласио то да су се образовне установе, као и сваке године – у складу с могућностима и потребама – припремиле да спремно дочекају нову школску годину.

„Oбразовање је континуирани процес који се не завршава. Стога, почетак сваке школске године, представља, управо, наставак послова из претходних година. Савремене тенденције у образовању диктирају промене, а самим тим веће су и потребе за улагањима у образовне установе”, рекао је Њилаш.

Ресорни секретар навео је и то да је Покрајинска влада, путем Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у овој школској години, ради побољшања квалитета образовно-васпитног рада, издвојила више од пет стотина тридесет милиона динара. Та средства коришћена су за различите намене, као што су финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и за инвестиционо одржавање објеката, набавку опреме, програмске активности и пројекте.

Истичући то што је образовање у АП Војводини, као мултикултуралној, вишејезичкој и вишеконфесионалној средини, засновано на дугој традицији и њеним специфичностима, Њилаш наводи да се о томе посебно води рачуна приликом израде школског календара. Тако, у школској 2018/19. години, прво полугодиште завршава се у петак, 21. децембра 2018. године, а друго полугодиште почиње у уторак, 15. jануара 2019. године. Будући да друго полугодиште траје дуже него прво полугодиште, ученици ће имати прилике да се одморе током пролећног распуста.

Ресорни секретар истиче и то да се секретаријат труди да – путем образовног система у покрајини – задржи и унапреди остваривање права припадника националних мањина – националних заједница на образовање на матерњем језику. Припремни предшколски програм и образовно-васпитни рад у основним и средњим школама, осим на српском језику, остварује се и на мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском језику, двојезички у национално мешовитим срединама, као и на страним језицима.

Ученици првог разреда основне школе имаће нови наставни предмет – Пројектну наставу, с циљем да ученици различите теме обрађују на другачије начине, корелацијом садржаја из различитих наставних предмета, те да паралелно уче и оспособљавају се за тимски рад.

Ученици петог разреда радиће према нешто измењеним плановима и програмима наставе и учења, а ученици шестог разреда основне школе наставиће да изучавају два наставна предмета (информатику и рачунарство и технику и технологију) које су почели да изучавају у прошлој школској години.

Новине очекују и ученике првог разреда гимназије, који би – уз већ постојеће изборне предмете – требало да изаберу два изборна програма, која ће изучавати током једне школске године или током две школске године.

Покрајински секретар за образовање Њилаш наглашава да је почетак школске године такође и прилика да се подсетимо најуспешнијих појединаца и установа у претходном периоду, те подсећа на то да је од 1. септембра објављен конкурс поменутог секретаријата за доделу престижног покрајинског признања – др Ђорђе Натошевић.

„Позивамо установе и појединце да искористе могућност да до 30.09.2018. године предложе кандидате за ово признање. Уједно, желим свој деци, свим ученицима, да буду марљиви и истрајни у богаћењу свог знања, јер највеће богатство појединца, породице и друштва јесте у образованим и способним младим људима, спремним да се изборе са свим недаћама, који ће моћи да својим знањем поспешују бољитак у свим аспектима личног, а и друштвеног живота и развоја”, истакао је Њилаш, пожелевши и професорима и педагозима много успеха у раду, као и пуно стрпљења и разумевања за ђаке. Он је указао на то да рад у просвети, више од других професија, захтева љубав према деци и према свом позиву, као и толерантност и веру у моћ образовно-васпитног утицаја.

31.08.2018