media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка – ЈН МВ 6/2018

Јавна набавка услуге организације едукативног путовања за учеснике пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.
Рок за подношење понуда је 26.9.2018. године до 9.30 часова. Јавно отварање понуда је 26.9.2018. године у 10 часова.

Позив
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.10.2018