media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о спајању секретаријата

Нови Сад, 5. април - На предлог Владе АП Војводине, Скупштина АП Војводине је на 27. седници донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, по којој се смањује покрајинска администрација са 17 на 12 покрајинских секретаријата.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престају са радом: Покрајински секретаријат за информације, Покрајински секретаријат за образовање, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој и Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију.
У новом проширеном делокругу, под новим називима настављају да раде: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Наведена одлука објављена је у «Службеном листу Аутономне покрајине Војводине» број 4/2011.

05.04.2011