media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Подсекретар Сакалаш на радионици о мањинским језицима

IMG-d67f515086978117514bd815cf19341f-V

На позив опуномоћеника Владе Републике Словачке за националне мањине, Ласла Буковског, покрајински подсекретар Жолт Сакалаш, 26. октобра, у Братислави, учествовао је на радионици под називом Нови изазови у области заштите језика националних мањина.
Циљ радионице, пре свега, био је проналажење нових импулса за унапређивање језичких права националних мањина, утврђивање услова и ограничења за примену језичких права националних мањина у европским државама, са освртом на нове изазове и тенденције услед динамичних друштвених промена, условљених развојем информационих технологија. Такође, учесници су имали прилику и да размене искуства и примере добре праксе у погледу европских модела језичких права националних мањина.
У оквиру свог излагања, Жолт Сакалаш представио је правни оквир Републике Србије, којим је регулисана заштита језичких права националних мањина, те прописе којима се детаљније одређује службена употреба мањинских језика и писама у АП Војводини. Притом, говорио је и о активностима Покрајинског секретаријата образовање, за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, којима се промовишу језичка права националних мањина у Војводини. Радионици је присуствовала и Милинка Хрћан, помоћница за националне мањине – националне заједнице.

29.10.2018

  • IMG-d67f515086978117514bd815cf19341f-V
  • IMG-d67f515086978117514bd815cf19341f-V