media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

November

Zástupca pokrajinského tajomníka Milan Kovačević so zástupcom Markom Milerom na návšteve Základnej školy Savu Šumanovića v Erdevíku dňa 2. novembra 2018

Zástupca pokrajinského tajomníka Milan Kovačević so zástupcom Markom Milerom na návšteve Základnej školy Branka Radičevića v Kuzmine dňa 2. novembra 2018

Zástupca pokrajinského tajomníka Milan Kovačević so zástupcom Markom Milerom na návšteve Základnej školy Trivu Vitasovića Lebarnika u Laćarku dňa 2. novembra 2018

Zástupca pokrajinského tajomníka Milan Kovačević so zástupcom Markom Milerom na návšteve Základnej školy Jovana Jovanovića Zmaja v Martinciach dňa 2. novembra 2018

Asistentka pokrajinského tajomníka Slađana Jovetić so spolupracovníkom Evou Tomić na návšteve Základnej školy Marka Oreškovića v Bačkom Gračacu dňa 13. novembra 2018

Asistentka pokrajinského tajomníka Slađana Jovetić sa spolupracovníkom Evou Tomić na návšteve Základnej školy Ratko Pavlović Ćićko v Ratkove dňa 13. novembra 2018

Asistentka pokrajinského tajomníka Slađana Jovetić so spolupracovníkom Evou Tomić na návešteve Technickej školy v Odžakoch dňa 13. novembra 2018

Zástupca pokrajinského tajomníka Milana Kovačevića so zástupcom Markom Milerom na návšteve Základnej školy Jovana Popovića v Sremskej Mitrovici dňa 9. novembra 2018

Zástupca pokrajinského tajomníka Milan Kovačević so zástupcom Markom Milerom na návšteve Základnej školy Dobrosava Radosavljevića Naroda v meste Mačvanska Mitrovica dňa 9. novembra 2018

Zástupca pokrajinského tajomníka Milan Kovačević so zástupcom Markom Milerom na návšteve Školy pre základné a stredné vzdelanie Radivoja Popovića v Sriemskej Mitrovici dňa 9. novembra 2018

Zástupca pokrajinského tajomníka Milan Kovačević so zástupcom Markom Milerom na návšteve Hudobnej školy Petra Krančevića v Sriemskej Mitrovici dňa 9. novembra 2018

Asistentka pokrajinského tajomníka Tijana Pavlov so zástupcom doc. dr. Vojinom Jovančevićem na návšteve Predškolskej ustanovizne Boška Buhu v Inđiji dňa 6. novembra 2018

Asistentka pokrajinského tajomníka Tijana Pavlov so zástupcom doc. dr. Vojinom Jovančevićem na návšteve Základnej školy Slobodana Bajića Paju v Nových Karlovciach dňa 6. novembra 2018

Asistentka pokrajinského tajomníka Tijana Pavlov so zástupcom doc. dr. Vojinom Jovančevićem na návšteve Základnej školy 22. júla v Krčedine dňa 6. novembra 2018

26.11.2018