media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка услуге штампања - Обавештење о уговору

Рок за подношење понуда је 5. март 2019. године до 9.30 часова. Јавно отварање понуда је 5. марта 2019. године у 10.30 часова.

Позив
Конкурсна документација за партију 1 – услуга штампања “Службеног листа АПВ”
Конкурсна документација за партију 2 – услуга штампања Регистра прописа за 2018. годину

Додатне информације-појашњења бр.1
Додатне информације-појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о уговору

29.03.2019