media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Расписани конкурси Покрајинског секретаријата за образовање, управу, прописе и националне мањине – националне заједнице

Покрајински секретаријат за образовање, управу, прописе и националне мањине – националне заједнице расписао је данас јавне конкурсе у свим својим ресорима, у укупном износу од 410,5 милиона динара. Секретаријат ће у област образовања уложити 353,5 милиона динара, док је националним мањинама намењено 57 милиона динара.
Сви конкурси су јавни, трају до 15. марта односно 20. марта 2019. године, а документацију и услове конкурса заинтересовани могу преузети од данас у просторијама секретаријата или на веб-адреси www.puma.vojvodina.gov.rs.

Расписани су следећи конкурси у области националних мањина:

- Конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години – 31 милион динара.
- Kонкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности међунационалне толеранције у АП Војводини у 2019. години – 14 милиона динара.
- Kонкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на остваривање афирмативних мера за унапређење положаја припадника ромске националне мањине – националне заједнице у АП Војводини у 2019. години – два милиона динара.
- Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у АП Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2019. годину – 10 милиона динара.


У области образовања данас су расписани следећи конкурси:

- Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичких стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину – 144 милиона динара.
- Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2019. години у области предшколског васпитања и образовања (700.000 динара) и у области основног и средњег образовања – 14,5 милиона динара.
- Конкурс за финансирање и суфинансирање програмских активности пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини – 1,9 милиона динара.
- Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини – 700 хиљада динара.
- Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног образовања одраслих на територији АП Војводине – 1,9 милиона динара.
- Конкурс за реализацију двојезичке наставе на територији АП Војводине – 4,5 милиона динара.
- Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине –182 милиона динара.
- Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика с територије АП Војводине на Сајам образовања у Новом Саду – три милиона динара.

25.02.2019