media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za nacionalne manjine - nacionalne zajednice i prevoditeljske poslove

U djelokrugu Sektora za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevoditeljske poslove jesu pitanja iz područja ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i poslovi pisanog i usmenog prevođenja za potrebe pokrajinskih tijela.

U ovom sektoru obavljaju se poslovi u području ostvarivanja, zaštite i unapređivanja ljudskih i manjinskih prava u AP Vojvodini; poslovi pripreme i provođenja projekata u području kulture, obrazovanja, informiranja, službene uporabe jezika i pisama, održavanja međuregionalnih veza, očuvanja i njegovanja međunacionalne tolerancije i drugi poslovi značajni za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica. Ostvaruje se suradnja s udrugama i pruža pomoć udrugama građana, pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica i drugim udrugama građana čiji su projekti usmjereni na ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i na očuvanje i njegovanje međunacionalne tolerancije. Prati se rad i ostvaruje suradnja s nacionalnim vijećima nacionalnih zajednica, ostvaruje se suradnja sa znanstvenim i drugim institucijama koje se bave izučavanjem i praćenjem ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, kao i suradnja s tijelima nadležnim za područje ljudskih i manjinskih prava, tijelima pokrajinske uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave u vršenju poslova iz djelokruga Sektora.

U Sektoru za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevoditeljske poslove, kao uže unutarnje jedinice, obrazuju se dva odjela, i to Odjel za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i Odjel za prevoditeljske poslove.

Detaljnije o poslovima:
Sufinanciranje etničkih zajednica
Financijska pomoć nacionalnim vijećima
Adrese nacionalnih vijeća nacionalnih manjina sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine

Za sve informacije koje se odnose na nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje službena uporaba jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica, možete se obratiti Adrianu Borki –samostalnom savjetniku za inspekcijski nadzor za službenu uporabu jezika i pisama (ured I./65, broj telefona 021/487-4608).

Odjel za prevoditeljske poslove

Prevoditelji u Odjelu za prevoditeljske poslove obavljaju poslove pisanog i usmenog prevođenja za potrebe pokrajinskih tijela, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, koji su u službenoj uporabi u radu tijela Autonomne Pokrajine Vojvodine i to na mađarski, slovački, rumunjski, rusinski i hrvatski jezik, te poslove prevođenja s pomenutih jezika na srpski jezik. Osim toga, prevode se tekstovi sa srpskog jezika na engleski jezik odnosno s engleskog na srpski jezik. Također, lektoriraju se materijali na srpskom jeziku.

Prevode se propisi i druga dokumenta, akta koja se objavljuju u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”, publikacije za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, te za potrebe pokrajinskih tijela, kao i drugi materijali.
Osigurava se simultano prevođenje na sjednicama Skupštine APV, na konferencijama i skupovima s inozemnim sudionicima, kao i konsekutivno prevođenje prilikom međuregionalnih susreta.

Kao uže organizacijske jedinice, u Odjelu za prevoditeljske poslove postoje Odsjek za strane jezike, Skupina za mađarski jezik, Skupina za rusinski jezik, Skupina za slovački jezik, Skupina za rumunjski jezik, te Skupina za hrvatski jezik i poslove lektoriranja.

Za informacije u svezi s prevođenjem kada je riječ o mađarskom, slovačkom, rumunjskom i rusinskom jeziku, obratite se Žužani Macko, načelnici Odjela za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i prevodilačke poslove (ured 67/I, telefon: 487 44 39).

Za informacije u svezi s lektoriranjem materijala na srpskom jeziku, kao i s prevođenjem kada je riječ o hrvatskom i engleskom jeziku, možete se obratiti Milošu Zubcu, načelniku Odjela za lektoriranje i poslove prevođenja (ured 26/II, telefon: 487 47 46).

Uputa o načinu rada Odjela za prevoditeljske poslove

15.01.2020