media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка услуге објаве огласа на русинском и словачком језику - Обавештење о закљученим уговорима

Јавна набавка услуге објаве огласа на русинском и словачком језику ЈНМВ 5/2019
Рок за подношење понуда је 6. март 2019. до 9.30 часова.

Позив

Конкурсна документација 1
Конкурсна документација 2

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

21.03.2019