media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Одржан састанак са Саветодавним комитетом за спровођење оквирне конвенције за заштиту националних мањина

20190320161637

У оквиру редовне петогодишње посете, чланови саветодавног комитета дискутовали су јуче о положају националних мањина с представницима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Oсновне школе „Петефи Шандор” и Медицинске школе „7. aприл” из Новог Сада.
На састанку је било речи о положају националних мањина с територије АП Војводине, тачније с каквим напретком или проблемима се суочавамо када је у питању примена конвенције за заштиту националних мањина у последњих пет година.
Том приликом, заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Милан Ковачевић рекао је да су прошле године формирана два нова национална савета – руски и пољски, што значи да их сада има 17. Поред тога, истакао је једну од акција коју спроводи секретаријат – да једном годишње сви национални савети, након завршетка конкурса, имају право да изнесу своје ставове у вези с расподелом средстава која су намењена националним саветима и удружењима.
Подсекретар покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Жолт Сакалаш сматра да је потребно уложити даље напоре ради постизања сразмерне заступљености припадника националних мањина у јавном сектору, а као проблем навео је забрану запошљавања у државним службама, која се примењује већ шест година.
Биљана Кашерић, в.д. помоћника покрајинског секретара за образовање, као велики успех наводи то што се у основним и средњим школама на територији АП Војводине мала и национална матура могу полагати на свим језицима националних мањина.
Представници Основне школе „Петефи Шандор” и Медицинске школе „7. април” из Новог Сада позвани су на састанак будући да се у поменутим школама одвија настава и на језицима националних мањина. Они сматрају да се тиме умногоме доприноси промоцији мултикултурализма.
Састанку је присуствовала и Милинка Хрћан, в.д. помоћника покрајинског секретара за националне мањине – националне заједнице.
Оквирна конвенција за заштиту националних мањина први је свеобухватни регионални међународни уговор и први правно обавезујући међународни инструмент који је у целини посвећен заштити националних мањина. Комитет министара Савета Европе, 1994. године, усвојио је Оквирну конвенцију, која је ступила на снагу 1. фебруара 1998. године. Србија је ову конвенцију ратификовала 2001. године.
Чланови Саветодавног комитета за спровођење оквирне конвенције за заштиту националних мањина, након посете, сумирају своја искуства, ставове и коментаре о најважнијим питањима у вези с поменутом темом.

21.03.2019

  • 20190320161637
  • 20190320161637
  • 20190320161637
  • 20190320161637