media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Почиње упис ђака првака у основне школе

У понедељак, 1. априла, почиње упис будућих првака у основне школе на територији АП Војводине.

На основу података о деци која похађају обавезни припремни предшколски програм, којима располаже Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, очекује се да ће се у 2019/2020. школској години, у први разред основне школе уписати око 16.690 ученика, што је – у поређењу с претходном школском годином – мање за 1,29 одсто.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до 1. септембра 2019. године навршава најмање шест и по година, а највише седам и по година, што значи да се у школској 2019/2020. уписује генерација деце рођена од 1. марта 2012. године до 28. фебруара 2013. године.

У школу могу да се упишу и деца која до 1. септембра навршавају шест година, до шест и по година, уз обавезну проверу њихове спремности за полазак у школу, као и деца старија од седам и по година, која – због болести или из других разлога – нису уписана у први разред.

Приликом уписа потребни су следећи документи: дететов извод из матичне књиге рођених, уверење о похађању предшколског програма, доказ о лекарском прегледу детета и доказ о пребивалишту родитеља.

Школа је дужна да упише свако дете с подручја школе, а на захтев родитеља – у складу с просторним и кадровским могућностима – и дете с подручја друге школе.

Упис будућих првака траје до 31. маја 2019. године, а они који се не упишу до тада, моћи ће то да ураде до почетка школске године.

Све војвођанске школе спремне су за пријем пријава за упис првака.

28.03.2019