media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Шездесет милиона динара за реализацију годишњих активности националних савета за 2019. годину

APV1588.JPG

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш потписао је данас с представницима националних савета националних мањина уговоре о додели средстава. За реализацију годишњих активности 17 националних савета, који имају регистровано седиште на територији АП Војводине, из покрајинског буџета издвојено је 60.100.000,00 динара.

„Вишегодишња пракса доделе новчаних средстава представља доказ посвећености Покрајинске владе очувању и унапређивању положаја националних заједница у нашој покрајини. Потврда за то представља и залагање нашег секретаријата у промовисању и унапређивању мањинских права путем многобројних конкурса које годишње расписујемо, као и активним учешћем секретаријата у праћењу ситуације у вези с правима националних мањина и остваривањем тих права. Свима желим пуно успеха у реализацији планираних активности за ову годину и убеђен сам у то да ће се наша успешна сарадња наставити и у будућности.ˮ – изјавио је Њилаш.

Новчана средства одређена су на основу уговора, а додељују се путем решења, у четири једнака дела на кварталном нивоу, до краја 2019. године, до када национални савети националних мањина имају обавезу да доставе и извештај о наменском коришћењу тих средстава.

Након спроведених избора за националне савете 4. новембра 2018. године, број националних савета који имају седиште на територији АП Војводине увећао се са 15 на 17.

Средства су додељена националним саветима мађарске, словачке, румунске, хрватске, ромске, русинске, македонске, црногорске, буњевачке, чешке, украјинске, немачке, пољске, ашкалијске, египатске, грчке и руске националне мањине.

02.04.2019

 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG
 • APV1588.JPG