media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Davanje suglasnosti na uporabu grba AP Vojvodine

Fizičke osobe, pravne osobe, poduzetnici, udruge i druge organizacije, mogu upotrijebiti grb i tradicijski grb AP Vojvodine kao sastavni dio amblema, odnosno znaka, uz prethodno pribavljenu suglasnost Pokrajinske vlade.
Grb i tradicijski grb AP Vojvodine ne smiju se koristiti kao robni ili uslužni znak, uzorak, model ili drugi znak za obilježavanje robe ili usluga, niti se smiju koristiti ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za uporabu.

Zahtjev za suglasnost na uporabu grba Autonomne Pokrajine Vojvodine podnosi se preko Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice. Zahtjev sadrži: svrhu upotrebe grba, tehnički opis (skicu i opis materijala), broj primjeraka, rok za koji se suglasnost za korištenje grba traži i druge činjenice bitne za odlučivanje.

Po dobivanju suglasnosti Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, fizičke osobe, pravne osobe, poduzetnici, udruge i druge organizacije dužni su da u roku od 10 dana od dana izrade otiska ili uzorka izrađenog amblema dostave otisak ili uzorak i podatak o broju primjeraka i datumu početka korištenja.

Sektor za propise vodi evidenciju o danim suglasnostima za uporabu grba kao sastavnog dijela amblema odnosno znaka.
Sektor za propise pored vođenja evidencije o danim suglasnostima čuva otiske odnosno uzorke izrađenog amblema odnosno znaka.

Uporaba grba i tradicijskog grba Autonomne Pokrajine Vojvodine, način traženja suglasnosti, kao i novčane kazne za prekršaje, regulirani su:
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izgledu i korištenju simbola i tradicijskih simbola Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 51/16) i
Uputom o bližem uređivanju korištenja simbola Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 55/16) .

Službene evidencije

Za sve potrebne informacije u vezi s davanjem suglasnosti na upotrebu grba i tradicionalnog grba AP Vojvodine možete se obratiti Tatjani Stojanov, višem savjetniku-rukovoditelju Skupine za propise (ured I/63 telefon 487-4685).

19.09.2019