media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Пријем захтева за признавање страних основношколских и средњошколских исправа

Влада Републике Србије 6. септембра 2018. године, Одлуком 05 број: 02-7912/2018-02 основала је Агенцију за квалификације.
Поступак за признавање страних основношколских, средњошколских и високошколских исправа и поступак давања одобрења за стицање статуса ЈПОА, почев од 05. априла 2019. године, подноси се Агенцији за квалификације, која се налази на адреси: Београд, Ул. Мајке Јевросиме број 51.

Све додатне информације можете добити сваког радног дана од 12,00 до 13,00 часова на телефон 011/33-45-746 или на имејл адресу: agencija@azk.gov.rs као и на веб презентацији Агенције за квалификације.

25.09.2019