media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Приманє вимаганьох за припознаванє странских основношколских и штредньошколских документох

Влада Републики Сербиї 6. септембра 2018. року, зоз Одлуку 05 число: 02-7912/2018-02 основала Аґенцию за квалификациї.
Поступок за припознаванє странских основношколских, шредньошколских и високошколских документох и поступок даваня одобреня за здобуванє статусу ЯПОА (ЈПОА), починаюци од 5. априла 2019. року, подноши ше Аґенциї за квалификациї, хтора ше находзи на адреси: Беоґрад, ул. Мацери Євросими число 51.

Шицки додатни информациї можеце достац кажди роботни дзень од 12,00 до 13,00 годзин на телефон: 011/33-45-746 або на email адресу: agencija@azk.gov.rs як и на веб-презентациї Аґенциї за квалификациї.

25.09.2019