media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Десет милиона динара за унапређивање вишејезичности на територији АП Војводине у 2019. години

DSC0120.JPG

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, путем конкурса, и ове године доделио је значајна новчана средства за унапређивање вишејезичности у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, где су у службеној употреби језици националних мањина – националних заједница.

На конкурс је ове године пристигло деведесет седам пријава из двадесет три општине/града с територије АП Војводине, од којих је – искључиво из формалних разлога – одобрено осамдесет три, при чему су десет пријава поднеле општинске/градске управе, десет је пријава образовних установа, четрдесет две пријаве месне заједнице и двадесет две пријаве других корисника буџета, тј. јавних предузећа и установа. Највише пријава стигло је из Града Суботице, а затим следе општине Кањижа и Нови Бечеј.

“Подршку службеној употреби језика националних мањина покрајина пружа настављајући традицију у складу са Уставом и позитивним прописима Србије, као и са Акционим планом за остваривање права националних мањина, који је Влада Републике Србије усвојила 2016. године, а у вези са интеграцијом у Европску унију. Додељена средства су путем конкурса опредељена за три намене: за израду и постављање табли исписаних и на језицима мањина који су у службеној употреби, затим за израду и штампање вишејезичких образаца и других јавних публикација, као и за развој вишејезичке електронске управе” – рекао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Михаљ Њилаш на свечаном уручењу уговора у холу Покрајинске владе.

Право да конкуришу имали су органи јединице локалне самоуправе у којима је статутом града односно општине утврђена службена употреба језика и писама националних мањина ‒ националних заједница за територију целе локалне самоуправе или појединих насељених места, као и месне заједнице и други органи, организације, службе и други буџетски корисници с територије АП Војводине.
Укупан фонд конкурса за 2019. годину износио је 10.000.000,00 динара, што је – у поређењу с претходним годинама – за пет стотина хиљада динара више.

07.05.2019

  • DSC0120.JPG
  • DSC0120.JPG
  • DSC0120.JPG
  • DSC0120.JPG
  • DSC0120.JPG
  • DSC0120.JPG
  • DSC0120.JPG
  • DSC0120.JPG
  • DSC0120.JPG
  • DSC0120.JPG