media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење у вези са за он-лајн приступом Порталу еКонкурси

За он-лајн конкурисање потребно је регистровати правно лице на
Поралу еКонкурс
и након провере података (у року од 36 сати) на Ваш имејл за активацију корисничког налога. Пре регистрације, обавезно прочитати упутство. Упутство за кориснике
Приликом конкурисања корисници који не поседују
дигитални сертификат (издат од стране сертификационог тела) треба да пошаљу оверену пријаву и документацију на адресу Секретаријата (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16., Нови Сад).
Правна лица која су конкурисала у 2011. години на конкурсе секретаријата и заинтересована за он-лајн приступ Порталу еКонкурс за праћење статуса пријаве и подношење извештаја, треба да пошаљу попуњен формулар на поменуту адресу. На формулару треба да се упишу подаци о правном лицу и физичком лицу (радник или заступник правног лица) које ће приступати систему.
Након евидентирања, на Ваш имејл ће стићи линк за активацију корисничког налога.

Напомена:
Уколико се правна и физичка лица неправилно региструју, њихова регистрација неће бити одобрена.
Приликом приступа Порталу еКонкурс, могуће је да ће се појавити обавештење о недостатку веб-сертификата о безбедности , али ви можете слободно наставите с радом.

08.06.2011