media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Rozhodnutie o zrušení časti súbehu - Súbeh na financovanie a spolufinancovanie obstarania vybavenia ustanovizní základného a stredného vzdelávania, žiackeho štandardu a predškolských ustanovizní na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2020

Súbeh
Prihláška
Pravidlá – ustanovizne základného a stredného vzdelávania a výchovy a žiackeho štandardu
Pravidlá – predškolské ustanovizne

Výsledky súbehu –základné školy
Výsledky súbehu –stredné školy
Zmena Rozhodnutia o pridelení rozpočtových prostriedkov
Rozhodnutie o zrušení časti súbehu

Oznámenie

03.09.2020