media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za nacionalne manjine - nacionalne zajednice i prevodilačke poslove

U delokrugu Sektora za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevodilačke poslove jesu pitanja iz oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i poslovi pismenog i usmenog prevođenja za potrebe pokrajinskih organa.

U ovom sektoru obavljaju se poslovi u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređivanja ljudskih i manjinskih prava u AP Vojvodini; poslovi pripreme i sprovođenja projekata u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja, službene upotrebe jezika i pisama, održavanja međuregionalnih veza, očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije i drugi poslovi značajni za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica. Ostvaruje se saradnja sa udruženjima i pruža pomoć udruženjima građana, pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica i drugim udruženjima građana čiji su projekti usmereni na ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije. Prati se rad i ostvaruje saradnja s nacionalnim savetima nacionalnih zajednica, ostvaruje se saradnja s naučnim i drugim institucijama koje se bave izučavanjem i praćenjem ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, kao i saradnja sa organima nadležnim za oblast ljudskih i manjinskih prava, organima pokrajinske uprave i organima jedinica lokalne samouprave u vršenju poslova iz delokruga Sektora.

U Sektoru za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevodilačke poslove, kao uže unutrašnje jedinice, obrazuju se dva odeljenja, i to Odeljenje za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i Odeljenje za prevodilačke poslove.

Detaljnije o poslovima:
Sufinansiranje etničkih zajednica
Finansijska pomoć nacionalnim savetima
Adresar nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine

Za sve informacije koje se odnose na nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje službena upotreba jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica, možete se obratiti Adrianu Borki – samostalnom savetniku za inspekcijski nadzor za službenu upotrebu jezika i pisama (kancelarija I/65, broj telefona 021/487-4608).

Odeljenje za prevodilačke poslove

Prevodioci u Odeljenju za prevodilačke poslove obavljaju poslove pismenog i usmenog prevođenja za potrebe pokrajinskih organa, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi u radu organa Autonomne pokrajine Vojvodine i to na mađarski, slovački, rumunski, rusinski i hrvatski jezik, te poslove prevođenja s pomenutih jezika na srpski jezik. Osim toga, prevode se tekstovi sa srpskog jezika na engleski jezik odnosno sa engleskog na srpski jezik. Takođe, lektorišu se materijali na srpskom jeziku.

Prevode se propisi i drugi dokumenti, akta koja se objavljuju u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, publikacije za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, te za potrebe pokrajinskih organa, kao i drugi materijali.
Obezbeđuje se simultano prevođenje na sednicama Skupštine APV, na konferencijama i skupovima sa inostranim učesnicima, kao i konsekutivno prevođenje prilikom međuregionalnih susreta.

Kao uže organizacione jedinice, u Odeljenju za prevodilačke poslove postoje Odsek za strane jezike, Grupa za mađarski jezik, Grupa za rusinski jezik, Grupa za slovački jezik, Grupa za rumunski jezik, te Grupa za hrvatski jezik i poslove lektorisanja.

Za informacije u vezi s prevođenjem kada je reč o mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom jeziku, obratite se Žužani Macko, načelnici Odeljenja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i prevodilačke poslove (kancelarija 67/I, telefon: 487 44 39).

Za informacije u vezi s lektorisanjem materijala na srpskom jeziku, kao i s prevođenjem kada je reč o hrvatskom i engleskom jeziku, možete se obratiti Milošu Zubcu, načelniku Odeljenja za lektorisanje i poslove prevođenja (kancelarija 26/II, telefon: 487 47 46).

Uputstvo o načinu rada Odeljenja za prevodilačke poslove

Uputstvo o izmeni i dopuni uputstva o načinu rada odeljenja za prevodilačke poslove u pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

15.01.2020