media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Резултати конкурсa - програми и проєкти у обласци основного и штреднього образованя - Конкурс за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у обласци образованя у АП Войводини у 2024. року


Конкурс

Приява – безпечносц школярох
Правилнїк – безпечносц школярох
Резултати конкурсa – безпечносц школярох

Приява – програми и проєкти у обласци основного и штреднього образованя – установи
Приява – програми и проєкти у обласци основного и штреднього образованя – здруженя
Правилнїк – основне и штреднє образованє
Резултати конкурсa - програми и проєкти у обласци основного и штреднього образованя

Приява – школярски стандард
Правилнїк – школярски стандард
Резултати конкурсa – школярски стандард

Приява – язични компетенциї
Правилнїк – язични компетенциї
Резултати конкурсa - язични компетенциї

Приява – образованє одроснутих
Правилнїк – образованє одроснутих
Резултати конкурсa – образованє одроснутих


Приява – двоязична настава
Правилнїк – двоязична настава
Одлука о понїщованю - двоязична настава

24.04.2024